Редакційна колегія

ЧЛЕНИ: 

АДАМЧУК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ННЦ «Інститут механізації і електрифікації сільського господарства», директор, д.т.н., професор, академік НААН
БАЛЮК СВЯТОСЛАВ АНТОНОВИЧ ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», директор, д.с.-г.н., професор, академік НААН
BART SCHULTZ UNESCO-IHE, prof. Em. Dr. Ir. (Нідерланди)
WALDEMAR MIODUSZEWSKI Institute of Technology and Life Science, senior scientific researcher, prof. (Польща)
ВЕРГУНОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор, д.с.-г.н., професор, академік НААН
ВИШНЕВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ Інститут водних проблем і меліорації НААН, головний науковий співробітник, д. геогр. н., професор
ВОЖЕГОВА РАЇСА АНАТОЛІЇВНА Інститут зрошуваного землеробства, директор, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН
ГУРИН  ВАСИЛЬ АРСЕНТІЙОВИЧ Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем, д.т.н., професор
ДУБЕНОК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Російський державний аграрний університет – МСГА імені К.А. Тімірязева, завідувач кафедри меліорації і геодезії, д.с.-г.н., професор, академік РАН (Росія)
ЖОВТОНОГ ОЛЬГА ІГОРІВНА Інститут водних проблем і меліорації НААН, завідувач відділення сталого використання та розвитку меліорованих територій, д.с.-г.н., старший науковий співробітник
КАМІНСЬКИЙ ВІКТОР ФРАНЦЕВИЧ ННЦ «Інститут землеробства НААН», директор, д.с.-г.н., професор, академік НААН
КІЗЯЄВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ Всеросійський НДІ гідротехніки і меліорації ім. А.Н. Костякова, директор, д.т.н., професор, академік РАН (Росія)
КОВАЛЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ Інститут водних проблем і меліорації НААН, радник дирекції, д.т.н., професор, академік НААН, академік РАН (Росія), академік ІАА Georgofili (Італія)
КОВАЛЬЧУК ПАВЛО ІВАНОВИЧ Інститут водних проблем і меліорації НААН, головний науковий співробітник, д.т.н., професор
КРАВЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Україн­ський науково-дослідний інститут прогнозування та випробуван­ня техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорілого, директор, д.т.н., професор, член-кореспондент НААН
ЛІХАЦЕВИЧ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ Республіканське наукове дочірнє унітарне підприємство «Інститут меліорації» (Білорусь) , головний науковий співробітник, д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії наук Білорусі, академік РАН (Росія)
МАЖАЙСЬКИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ ТОВ Міжнародний науково-технічний центр «НОРСТЭН» (Росія), генеральний директор, д.с.-г.н., професор
МАЛЯРЧУК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ Інститут зрошуваного землеробства, завідувач відділу зрошуваного землеробства, д.с.-г.н., ст.н.с., головний науковий співробітник
МИХАЙЛОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Інститут водних проблем і меліорації НААН, провідний фахівець з інвестиційної роботи, д.т.н., старший науковий співробітник
МОШИНСЬКИЙ ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ Національний університет водного господарства та природокористування, ректор, д.с.-г.н., професор
МУЗИКА ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ Інститут водних проблем і меліорації НААН, учений секретар, к. т. н., старший науковий співробітник
ПОПОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ Інститут водних проблем і меліорації НААН, головний науковий співробітник, д.т.н., старший науковий співробітник
РОКОЧИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри природо-облаштування та гідромеліорацій, д.т.н., професор
СЛЮСАР ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ ННЦ «Інститут землеробства НААН», завідувач відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях, д.с.-г.н., професор
СТАШУК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, завідувач кафедри управління, економіки та інформаційних технологій, д. т. н., професор, член-кореспондент НААН
ТАРАРІКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ Інститут агроекології і природокористування НААН, головний науковий співробітник, д. с.-г. н., професор, академік НААН
ТАРАРІКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Інститут водних проблем і меліорації НААН, завідувач відділення агроресурсів та інформаційних технологій, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН
УШКАРЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Херсонський державний аграрний університет, завідувач кафедри землеробства,  д.с.-г.н., професор, академік НААН
BORIS FAYBISHENKO prof. Національна лабораторія ім. Лоуренса в Берклі (США), д.т.н
ФУРДИЧКО ОРЕСТ ІВАНОВИЧ Інститут агроекології і природокористування НААН, директор, д.с.-г.н.,д.е.н., професор, академік НААН
ХОРУЖИЙ ПЕТРО ДАНИЛОВИЧ Інститут водних проблем і меліорації НААН, головний науковий співробітник, д.т.н., професор
ШЕВЧУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Інститут водних проблем і меліорації НААН, завідувач відділення водних ресурсів, к.т.н., старший науковий співробітник
ЯЦИК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Український науково-дослідний інститут водогосподарсько- екологічних проблем, директор, д.т.н., професор, академік НААН
ЯЦИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ Інститут водних проблем і меліорації НААН, завідувач відділу використання осушуваних земель, к.т.н., старший науковий співробітник
ЯЦЮК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ Інститут водних проблем і меліорації НААН, в.о. заступника директора з наукової роботи, к.геогр.наук

 

Адреса редколегії:

03022, Київ, вул. Васильківська, 37.

Тел. (044) 257-40-41, 257-31-84 (Т.І. Трошина), 050 947 90 35 (Н.В. Логунова)

Факс. (044) 257-40-01

Збірник є фаховим виданням для захисту докторських та кандидатських дисертацій

з галузей – технічні та сільськогосподарські науки. Постанова Президії ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4


ISSN друк.версії/ ISNN ел.версії 2616-5643 / 2616-5562

© Інститут водних проблем  і меліорації НААН 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21720-11620ПР від 24.11.2015