Posts tagged ‘валеріана лікарська’

Урожайність валеріани лікарської за краплинного зрошення в умовах Лівобережного Лісостепу України

УДК 631.674.6:633.888

Н.В. ПРИВЕДЕНЮК * Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН

 Досліджено вплив краплинного зрошення, площі живлення та способу внесення мінеральних добрив на врожайність валеріани лікарської. Підтримання вологості ґрунту на рівні 90% від найменшої вологомісткості забезпечило отримання найвищої врожайності коренів валеріани – 5,1 т/га, що перевищувало контроль на 142,9%. Вирощування валеріани лікарської без застосування зрошення є ризикованим, а нестача ґрунтової вологи на початкових фазах розвитку рослин спричинила загибель посіву у 2015 р.
Внесення повного мінерального добрива під основний обробіток N45P45K45 підживленням методом фертигації N45P45K45  та ущільнення рослин за рахунок зміни ширини  міжряддя (з 60+60+60 см на 60+30+60 см) забезпечило приріст врожайності коренів 1,2 т/га відносно контролю.

 Ключові слова: валеріана лікарська, краплинне зрошення, урожайність, корені із кореневищами, фертигація, схема сівби Continue reading ‘Урожайність валеріани лікарської за краплинного зрошення в умовах Лівобережного Лісостепу України’ »