Posts tagged ‘водорегулювання’

Системна оптимізація водорегулювання як необхідна умова створення та функціонування водогосподарсько-меліоративних об’єктів на еколого-економічних засадах

УДК 631.6:519.863

А.М. РОКОЧИНСЬКИЙ, док. тех. наук., Національний університет водного господарства та природокористування

 У статті обґрунтовано необхідність й розглянуто можливі підходи до реалізації системної оптимізації водорегулювання на меліорованих землях при створенні та функціонуванні водогосподарсько-меліоративних об’єктів на еколого-економічних засадах.

 Ключові слова: системна оптимізація, водорегулювання, водогосподарсько-меліоративні об’єкти, еколого-економічні засади Continue reading ‘Системна оптимізація водорегулювання як необхідна умова створення та функціонування водогосподарсько-меліоративних об’єктів на еколого-економічних засадах’ »