Posts tagged ‘водоспоживання’

Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України

УДК 631.674.6:633.63

А.П. Шатковський*, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 

Наведено результати впливу густоти рослин, гібридного складу та строків збирання коренеплодів буряку цукрового на параметри водного режиму та продуктивність рослин в умовах краплинного зрошення Степу України. Встановлено, що кращим строком збирання гібридів є 21 жовтня за густоти посіву насіння 111 тис.шт./га. Це забезпечує мінімальний коефіцієнт водоспоживання (62,9 м3/т) та найвищу врожайність на рівні 107,3-110,7 т/га за вмісту цукру у коренеплодах 17,3-18,2 %.

 Ключові слова: краплинне зрошення, водоспоживання, буряк цукровий, гібриди, врожайність, цукристість Continue reading ‘Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України’ »

Досвід та перспективи вирощування високопродуктивних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів) на осушуваних землях в умовах змін клімату

УДК 631.62:631.432:633.2

М.В. ЯЦИК, канд. тех. наук, Г.В. ВОРОПАЙ, канд. тех. наук, С.М. КІКА

Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Наведено результати аналітичних досліджень досвіду вирощування пайзи, амаранту та кормових бобів на осушуваних землях. Обрано ряд критеріїв (продуктивність та адаптаційна здатність, енергетична та поживна цінність, спектр використання), які вказують на перспективність вирощування цих культур на осушуваних землях. Наведено результати досліджень на пілотних ділянках Сарненської дослідної станції (СДС), де в несприятливих погодних умовах було забезпечено досить високу урожайність їх вегетативної маси.

 Ключові слова: високопродуктивні кормові культури, площа листкової поверхні, рівень ґрунтових вод, вологість ґрунту, водоспоживання

Continue reading ‘Досвід та перспективи вирощування високопродуктивних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів) на осушуваних землях в умовах змін клімату’ »