Posts tagged ‘врожайність’

Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України

УДК 631.674.6:633.63

А.П. Шатковський*, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 

Наведено результати впливу густоти рослин, гібридного складу та строків збирання коренеплодів буряку цукрового на параметри водного режиму та продуктивність рослин в умовах краплинного зрошення Степу України. Встановлено, що кращим строком збирання гібридів є 21 жовтня за густоти посіву насіння 111 тис.шт./га. Це забезпечує мінімальний коефіцієнт водоспоживання (62,9 м3/т) та найвищу врожайність на рівні 107,3-110,7 т/га за вмісту цукру у коренеплодах 17,3-18,2 %.

 Ключові слова: краплинне зрошення, водоспоживання, буряк цукровий, гібриди, врожайність, цукристість Continue reading ‘Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України’ »

Обґрунтування показника проектної врожайності на осушуваних землях як основи оцінювання їхньої ринкової вартості

УДК 631/627.5(477.8)

С.В. Шалай, канд. с-г. наук, Н.А. Фроленкова, канд. екон. наук,Н.С. Бондарчук, А.М. Рокочинський, док. тех. наук, Національний університет водного господарства та природокористування

 Розглянуто науково-методичні підходи до обґрунтування проектної врожайності сільськогосподарських культур на меліорованих землях з регульованим водним режимом на основі застосування комплексу прогнозно-імітаційних моделей. Запропоновано оцінювати ринкову вартість осушуваних земель на основі показника розрахункової проектної врожайності, яка відображає її досягнення в умовах меліоративних об’єктів з двостороннім регулюванням водного режиму.

 Ключові слова: обґрунтування, врожайність, осушувані землі, ринкова вартість Continue reading ‘Обґрунтування показника проектної врожайності на осушуваних землях як основи оцінювання їхньої ринкової вартості’ »