Posts tagged ‘відновлення’

Деякі питання реформування водогосподарської галузі України

УДК 631. 67

М.І. РОМАЩЕНКО, док. техн. наук, академік НААН, О.О. ДЕХТЯР, канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Розглянуто сучасний стан зрошення та представлено бачення етапів проведення реформування водогосподарської галузі для досягнення сталого розвитку аграрного сектору України

 Ключові слова: зрошення, водогосподарська галузь, управління, реформування, відновлення, інституційні зміни Continue reading ‘Деякі питання реформування водогосподарської галузі України’ »

Сучасні матеріали для ремонту та відновлення бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу

УДК 691.5:699.8

О.В. КОВАЛЕНКО, канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Проаналізовано сучасний ринок ремонтних сухих будівельних сумішей провідних світових виробників, області їх застосування, технологічні та фізико-механічні властивості ремонтних композитів на їх основі. Наведено рецептуру нової ремонтної суміші «Ремокрет-ІВПіМ» та результати досліджень її властивостей як матеріалу для ремонту та відновлення бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу.

 Ключові слова: бетон, сухі будівельні суміші, відновлення, ремонт, гідротехнічні споруди, водогосподарсько-меліоративний комплекс Continue reading ‘Сучасні матеріали для ремонту та відновлення бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу’ »

Сучасний стан та досвід відновлення зрошення в Румунії

УДК 631. 67

О.О. ДЕХТЯР, канд., тех. наук, Н.Д. БРЮЗГІНА, канд., тех.  наук,

Інститут водних проблем і меліорації НААН

 У статті розглянуто особливості сучасного стану зрошення та об’єктів інженерної інфраструктури в Румунії, існуючі ризики та етапи розвитку сектора зрошення на шляху до сталого функціонування зрошуваних земель. Проаналізовано основні аспекти інтегрованого управління водними ресурсами, досліджено актуальні проблеми та перспективи.

 Ключові слова: зрошення,  управління, реформування, відновлення, стратегія,  інженерна інфраструктура

Continue reading ‘Сучасний стан та досвід відновлення зрошення в Румунії’ »