Posts tagged ‘експериментально-статистичні моделі’

Сучасний модифікований бетон для ремонту та реконструкціїї гідротехнічних споруд

УДК 666.97:69.059

 О.В. КОВАЛЕНКО, канд. тех. наук Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Проаналізовано сучасні методи створення та застосування модифікованих бетонів з високими технологічними та фізико-механічними властивостями. Наведено результати досліджень властивостей бетону, модифікованого полікарбоксилатним суперпластифікатором, метакаоліном, полімерним латексом та поліпропіленовою фіброю та визначено перспективу його застосування як матеріалу для ремонту та реконструкції гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу.

Ключові слова: модифікований бетон, самоущільнювальний бетон, добавки-модифікатори, фізико-механічні властивості, технологічні властивості, експериментально-статистичні моделі

Continue reading ‘Сучасний модифікований бетон для ремонту та реконструкціїї гідротехнічних споруд’ »

Вплив рецептури на властивості самоущільнювального бетону

УДК 666.96

О.В. КОВАЛЕНКО, канд. тех. наук, О.Ю. ЮЗЮК, аспірант

Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Наведено результати досліджень впливу рецептури на технологічні та фізико-механічні властивості самоущільнювального бетону як матеріалу для ремонту та відновлення залізобетонних гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу.

 Ключові слова: самоущільнювальний бетон, рецептура, фізико-механічні властивості, технологічні властивості, експериментально-статистичні моделі

Continue reading ‘Вплив рецептури на властивості самоущільнювального бетону’ »