Posts tagged ‘зрошення’

Деякі питання реформування водогосподарської галузі України

УДК 631. 67

М.І. РОМАЩЕНКО, док. техн. наук, академік НААН, О.О. ДЕХТЯР, канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Розглянуто сучасний стан зрошення та представлено бачення етапів проведення реформування водогосподарської галузі для досягнення сталого розвитку аграрного сектору України

 Ключові слова: зрошення, водогосподарська галузь, управління, реформування, відновлення, інституційні зміни Continue reading ‘Деякі питання реформування водогосподарської галузі України’ »

Сучасний стан та досвід відновлення зрошення в Румунії

УДК 631. 67

О.О. ДЕХТЯР, канд., тех. наук, Н.Д. БРЮЗГІНА, канд., тех.  наук,

Інститут водних проблем і меліорації НААН

 У статті розглянуто особливості сучасного стану зрошення та об’єктів інженерної інфраструктури в Румунії, існуючі ризики та етапи розвитку сектора зрошення на шляху до сталого функціонування зрошуваних земель. Проаналізовано основні аспекти інтегрованого управління водними ресурсами, досліджено актуальні проблеми та перспективи.

 Ключові слова: зрошення,  управління, реформування, відновлення, стратегія,  інженерна інфраструктура

Continue reading ‘Сучасний стан та досвід відновлення зрошення в Румунії’ »

Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай

УДК 631.67: 528.88 (15)

М.І. РОМАЩЕНКО, док. тех. наук, А.М. Шевченко, канд. с.-г. наук, С.М. Лютницький, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Розглянуто сучасний рівень забезпеченості півдня України місцевими та транзитними водними ресурсами, прогнозний територіальний і галузевий дисбаланс між їх наявністю та потребою, а також доцільність і можливість підвищення водозабезпеченості населення та галузей економіки, водної безпеки регіону шляхом використання вод річки Дунай.

 Ключові слова: водна безпека, водні ресурси, водозабезпеченість, зрошення, підземні води, поверхневі води, річковий стік, структура водокористування, типізація

Continue reading ‘Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай’ »