Posts tagged ‘краплинне зрошення’

Дощування та краплинне зрошення: особливості застосування в сучасних умовах

УДК 631.674.5:631.674.6

М.І. Ромащенко, док. тех. наук, А.П. Шатковський, канд. с.-г. наук, Б.І. Конаков, канд. тех. наук, В.В. Бабіцький, канд. тех. наук., В.В. Васюта, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Висвітлено існуючий стан і особливості застосування дощувальної техніки та систем краплинного зрошення в сучасних умовах. Наведено фактори, які мають бути враховані при відновленні та розвитку зрошення в Україні.

 Ключові слова: спосіб поливу, дощування, краплинне зрошення, дощувальна техніка (ДТ), гідромодуль Continue reading ‘Дощування та краплинне зрошення: особливості застосування в сучасних умовах’ »

Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України

УДК 631.674.6:633.63

А.П. Шатковський*, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 

Наведено результати впливу густоти рослин, гібридного складу та строків збирання коренеплодів буряку цукрового на параметри водного режиму та продуктивність рослин в умовах краплинного зрошення Степу України. Встановлено, що кращим строком збирання гібридів є 21 жовтня за густоти посіву насіння 111 тис.шт./га. Це забезпечує мінімальний коефіцієнт водоспоживання (62,9 м3/т) та найвищу врожайність на рівні 107,3-110,7 т/га за вмісту цукру у коренеплодах 17,3-18,2 %.

 Ключові слова: краплинне зрошення, водоспоживання, буряк цукровий, гібриди, врожайність, цукристість Continue reading ‘Параметри режимів краплинного зрошення та продуктивність буряків цукрових у зоні Степу України’ »

Шляхи покращення роботи комплексу захисних споруд Кам’янського Поду

УДК 627.8.034.9:624.131.63

П.Д. Хоружий, док. тех. наук, В.Д. Левицька, аспірант, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Проаналізовано роботу комплексу захисних споруд Кам’янського Поду, що захищає від затоплення та підтоплення територію площею 6,7 тис. га з населенням близько 33 тисячі осіб, та запропоновано спосіб зниження ґрунтових вод з одночасним використанням їх у системах сільгоспводопостачання і зрошення.

Ключові слова: протифільтраційна завіса, водопонижуючі свердловини, горизонтальний дренаж, водозбірна шахта, насосна станція, водопідготовка, водопостачання, краплинне зрошення Continue reading ‘Шляхи покращення роботи комплексу захисних споруд Кам’янського Поду’ »

Урожайність валеріани лікарської за краплинного зрошення в умовах Лівобережного Лісостепу України

УДК 631.674.6:633.888

Н.В. ПРИВЕДЕНЮК * Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН

 Досліджено вплив краплинного зрошення, площі живлення та способу внесення мінеральних добрив на врожайність валеріани лікарської. Підтримання вологості ґрунту на рівні 90% від найменшої вологомісткості забезпечило отримання найвищої врожайності коренів валеріани – 5,1 т/га, що перевищувало контроль на 142,9%. Вирощування валеріани лікарської без застосування зрошення є ризикованим, а нестача ґрунтової вологи на початкових фазах розвитку рослин спричинила загибель посіву у 2015 р.
Внесення повного мінерального добрива під основний обробіток N45P45K45 підживленням методом фертигації N45P45K45  та ущільнення рослин за рахунок зміни ширини  міжряддя (з 60+60+60 см на 60+30+60 см) забезпечило приріст врожайності коренів 1,2 т/га відносно контролю.

 Ключові слова: валеріана лікарська, краплинне зрошення, урожайність, корені із кореневищами, фертигація, схема сівби Continue reading ‘Урожайність валеріани лікарської за краплинного зрошення в умовах Лівобережного Лісостепу України’ »

Удосконалення процесу відновлення фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок

УДК 628.1: 626.82

О.В. ПЕТРОЧЕНКО, канд. тех. наук Інститут водних проблем і меліорації НААН

Запропоновано інноваційний спосіб відновлення працездатності фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок в системах господарсько-питного водопостачання і краплинного зрошення. Наведено наукове обґрунтування режимів відновлення фільтрів за запропонованим способом. Доведена технічна та економічна ефективність застосування нового способу.

Ключові слова: питне водопостачання, краплинне зрошення, водоочисна система, водоочисна установка, фільтр, брудомісткість фільтру Continue reading ‘Удосконалення процесу відновлення фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок’ »