Posts tagged ‘меліоративна система’

Підвищення водозабезпеченості меліоративних систем гумідної зони

УДК 631,6; 626.8

М.В. ЯЦИК, канд. техн. наук; Г.В. ВОРОПАЙ, канд. техн. наук; Н.Б. МОЛЕЩА, канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Наведено методику та результати досліджень параметрів регулювання водного режиму та апробації технологічних рішень щодо підвищення водозабезпеченості пілотних об’єктів. Досягнуто підвищення врожайності багаторічних трав (понад 30%) завдяки додатковому зволоженню осушуваних грунтів з акумуляційної ємкості, наповненої за рахунок поверхневого та дренажного стоку.

 Ключові слова:  меліоративна система, осушувані ґрунти, водооборотна осушувально-зволожувальна система, водоакумулююча ємкість Continue reading ‘Підвищення водозабезпеченості меліоративних систем гумідної зони’ »

Регулювання водного режиму ґрунтів на масивах із локальним розвиненим мікрорельєфом

626.87:631.432.1

Н.В. МОЗОЛЬ Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Наведено результати досліджень процесу регулювання водного режиму ґрунтів на територіях з локальним розвиненим мікрорельєфом за допомогою вдосконалених модульних дренажних систем. Встановлено, що впровадження запропонованих систем забезпечує оптимальний водний режим ґрунтів відповідно до вимог вирощуваних культур незалежно від геоморфологічних умов.

  Ключові слова: меліоровані землі, меліоративна система, розвинений мікрорельєф, регулювальна мережа

Continue reading ‘Регулювання водного режиму ґрунтів на масивах із локальним розвиненим мікрорельєфом’ »