Posts tagged ‘обґрунтування’

Обґрунтування показника проектної врожайності на осушуваних землях як основи оцінювання їхньої ринкової вартості

УДК 631/627.5(477.8)

С.В. Шалай, канд. с-г. наук, Н.А. Фроленкова, канд. екон. наук,Н.С. Бондарчук, А.М. Рокочинський, док. тех. наук, Національний університет водного господарства та природокористування

 Розглянуто науково-методичні підходи до обґрунтування проектної врожайності сільськогосподарських культур на меліорованих землях з регульованим водним режимом на основі застосування комплексу прогнозно-імітаційних моделей. Запропоновано оцінювати ринкову вартість осушуваних земель на основі показника розрахункової проектної врожайності, яка відображає її досягнення в умовах меліоративних об’єктів з двостороннім регулюванням водного режиму.

 Ключові слова: обґрунтування, врожайність, осушувані землі, ринкова вартість Continue reading ‘Обґрунтування показника проектної врожайності на осушуваних землях як основи оцінювання їхньої ринкової вартості’ »