Posts tagged ‘осушувані землі’

Екологічний аудит меліорованих агроландшафтів в сучасних умовах

УДК 657.6

 О.О. СИДОРЕНКО канд. с.-г. наук, К.В. ПОЛІЩУК, канд. с.-г. наук, О.М. НЕЧАЙ, канд. с.-г. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Проведено аналіз проблеми екологічного аудиту меліорованих агроландшафтів з метою стабілізації їх екологічного стану та безпечного користування в умовах трансформації земельних відносин і раціонального землекористування.

 Ключові слова: екологічний аудит, меліоровані агроландшафти, прогнозування, моделювання, еколого-меліоративний стан, осушувані землі Continue reading ‘Екологічний аудит меліорованих агроландшафтів в сучасних умовах’ »

Обґрунтування показника проектної врожайності на осушуваних землях як основи оцінювання їхньої ринкової вартості

УДК 631/627.5(477.8)

С.В. Шалай, канд. с-г. наук, Н.А. Фроленкова, канд. екон. наук,Н.С. Бондарчук, А.М. Рокочинський, док. тех. наук, Національний університет водного господарства та природокористування

 Розглянуто науково-методичні підходи до обґрунтування проектної врожайності сільськогосподарських культур на меліорованих землях з регульованим водним режимом на основі застосування комплексу прогнозно-імітаційних моделей. Запропоновано оцінювати ринкову вартість осушуваних земель на основі показника розрахункової проектної врожайності, яка відображає її досягнення в умовах меліоративних об’єктів з двостороннім регулюванням водного режиму.

 Ключові слова: обґрунтування, врожайність, осушувані землі, ринкова вартість Continue reading ‘Обґрунтування показника проектної врожайності на осушуваних землях як основи оцінювання їхньої ринкової вартості’ »

Особливості та проблеми регулювання водного режиму грунтів на осушуваних землях за сучасних напрямів їхнього використання

УДК 631.62

 А.О. ЗАБУГА*

Ірпінське міжрайонне управління водного господарства Держводагентства України

 Охарактеризовано сучасний стан використання осушуваних земель і проблеми експлуатації меліоративних систем у басейні річки Ірпінь. Визначено напрями удосконалення режиму експлуатації осушувальних та осушувально- зволожувальних систем для забезпечення ефективного регулювання водного режиму грунтів, мінімізації проявів шкідливої дії вод і торфових пожеж.

 Ключові слова: водний режим, дренаж, Ірпінська осушувально-зволожувальна система, осушувані землі, рівень грунтових вод, торфові пожежі

Continue reading ‘Особливості та проблеми регулювання водного режиму грунтів на осушуваних землях за сучасних напрямів їхнього використання’ »