Posts tagged ‘питне водопостачання’

Аналіз якості води для питного водопостачання в системі каналу Дніпро-Донбас

УДК 628.1

В.І. РОЖКО, П.І. КОВАЛЬЧУК, док. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Проведено аналіз якості води каналу Дніпро-Донбас для питного водокористування за рівнями ГДК речовин. Проаналізовано значення середньорічних показників якості води за 2010-2014 рр. та зміну показників за результатами водообміну у Краснопавлівському водосховищі. Досліджено вплив стоку р. Орілька на погіршення якості води в каналі.

 Ключові слова: питне водопостачання, якість питної води, графічний метод, водообмін, динаміка в часі і просторі Continue reading ‘Аналіз якості води для питного водопостачання в системі каналу Дніпро-Донбас’ »

Удосконалення процесу відновлення фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок

УДК 628.1: 626.82

О.В. ПЕТРОЧЕНКО, канд. тех. наук Інститут водних проблем і меліорації НААН

Запропоновано інноваційний спосіб відновлення працездатності фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок в системах господарсько-питного водопостачання і краплинного зрошення. Наведено наукове обґрунтування режимів відновлення фільтрів за запропонованим способом. Доведена технічна та економічна ефективність застосування нового способу.

Ключові слова: питне водопостачання, краплинне зрошення, водоочисна система, водоочисна установка, фільтр, брудомісткість фільтру Continue reading ‘Удосконалення процесу відновлення фільтрів групи паралельно працюючих водоочисних установок’ »