Posts tagged ‘плаваюче фільтрувальне завантаження’

Удосконалення технології забору і очищення води з поверхневих водних об’єктів на групових сільгоспводопроводах

УДК 628.1

Д.І.ХАРЛАНОВ, П.Д. ХОРУЖИЙ, док. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Проаналізовано ефективність роботи водоочисних споруд для традиційних технологій підготовки питної води з поверхневих водних об’єктів і запропоновано спосіб удосконалення цих технологій шляхом застосування водозабірно-очисних споруд і фільтрів з плаваючим фільтрувальним завантаженням та повторного використання осадів після промивки фільтрів.

 Ключові слова: поверхневі водні об’єкти, технологія водопідготовки, водозабірні-очисні споруди, плаваюче фільтрувальне завантаження Continue reading ‘Удосконалення технології забору і очищення води з поверхневих водних об’єктів на групових сільгоспводопроводах’ »

Дослідження процесу висхідного фільтрування води на фільтрах з плаваючим багатошаровим завантаженням

УДК 628.1/3.067

 О.В. ПЕТРОЧЕНКО, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Наведено результати досліджень процесу висхідного фільтрування води через плаваюче фільтрувальне  завантаження водоочисних споруд. Встановлено основні параметри багатошарового плаваючого фільтрувального завантаження та режими фільтрування, які забезпечують підвищення ефективності процесу очищення води за рахунок збільшення питомої брудомісткості фільтрувального завантаження та тривалості фільтроциклу.

Ключові слова: водоочисні споруди, зернисті фільтри, плаваюче фільтрувальне завантаження, висхідне фільтрування, питома брудомісткість фільтра, тривалість фільтроциклу Continue reading ‘Дослідження процесу висхідного фільтрування води на фільтрах з плаваючим багатошаровим завантаженням’ »