Posts tagged ‘підземні води’

Дослідження вартості спожитої електроенергії в системах водопостачання з підземних джерел при зміні коефіцієнта зонування і дії багатозонних тарифів

УДК 628.1

 Г.А.СИЗОНЕНКО Київський національний університет будівництва і архітектури

 Наведено результати досліджень вартості спожитої електроенергії в системах водопостачання при застосуванні багатозонних тарифів і різних режимах подачі води водозабірними свердловинами в регулюючу ємність.

 

Ключові слова: система водопостачання, водозабірна свердловина, підземні води, вартість електроенергії, багатозонні тарифи Continue reading ‘Дослідження вартості спожитої електроенергії в системах водопостачання з підземних джерел при зміні коефіцієнта зонування і дії багатозонних тарифів’ »

Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай

УДК 631.67: 528.88 (15)

М.І. РОМАЩЕНКО, док. тех. наук, А.М. Шевченко, канд. с.-г. наук, С.М. Лютницький, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Розглянуто сучасний рівень забезпеченості півдня України місцевими та транзитними водними ресурсами, прогнозний територіальний і галузевий дисбаланс між їх наявністю та потребою, а також доцільність і можливість підвищення водозабезпеченості населення та галузей економіки, водної безпеки регіону шляхом використання вод річки Дунай.

 Ключові слова: водна безпека, водні ресурси, водозабезпеченість, зрошення, підземні води, поверхневі води, річковий стік, структура водокористування, типізація

Continue reading ‘Стан та шляхи підвищення водозабезпеченості південного регіону України водними ресурсами річки Дунай’ »