Posts tagged ‘рівень ґрунтових вод’

Екологічний стан агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип’яті

УДК 631.6

О.О. СИДОРЕНКО, канд. с.-г. наук, О.В. ЦВЄТОВА, канд. тех. наук, О.В. ТУРАЄВА, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Наведено результати оцінювання екологічного стану агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип’яті з урахуванням існуючої системи еколого-меліоративного моніторингу. Відмічено необхідність контролю водотоків та водозапасів для уникнення негативних наслідків з боку можливого антропогенного втручання в підземну гідросферу регіону

 Ключові слова: екологічний стан, гідрогеологічний режим, рівень ґрунтових вод, стабільність, агроландшафти Continue reading ‘Екологічний стан агроландшафтів території межиріччя Західного Бугу та Прип’яті’ »

Досвід та перспективи вирощування високопродуктивних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів) на осушуваних землях в умовах змін клімату

УДК 631.62:631.432:633.2

М.В. ЯЦИК, канд. тех. наук, Г.В. ВОРОПАЙ, канд. тех. наук, С.М. КІКА

Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Наведено результати аналітичних досліджень досвіду вирощування пайзи, амаранту та кормових бобів на осушуваних землях. Обрано ряд критеріїв (продуктивність та адаптаційна здатність, енергетична та поживна цінність, спектр використання), які вказують на перспективність вирощування цих культур на осушуваних землях. Наведено результати досліджень на пілотних ділянках Сарненської дослідної станції (СДС), де в несприятливих погодних умовах було забезпечено досить високу урожайність їх вегетативної маси.

 Ключові слова: високопродуктивні кормові культури, площа листкової поверхні, рівень ґрунтових вод, вологість ґрунту, водоспоживання

Continue reading ‘Досвід та перспективи вирощування високопродуктивних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів) на осушуваних землях в умовах змін клімату’ »