Posts tagged ‘фізико-механічні властивості’

Оптимізація рецептури ремонтних полімерцементних сухих будівельних сумішей

УДК 631.6:626.8

А.О.АГЕЄВ, наук. спів., О.В.КОВАЛЕНКО, канд. техн. наук, О.О. ДЕХТЯР, канд. техн. наук, Н.Д. БРЮЗГІНА, канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Проведено оптимізацію  рецептури ремонтної полімерцементної сухої будівельної суміші для конструкційного ремонту залізобетонних гідротехнічних споруд меліоративних систем. Отримано експериментально-статистичні моделі, які характеризують вплив модифікуючих добавок на технологічні та фізико-механічні властивості полімерцементних сухих будівельних сумішей.

 Ключові слова: модифікуючі добавки, залізобетонні гідротехнічні споруди, цементно-піщаний розчин, фізико-механічні властивості, рухомість Continue reading ‘Оптимізація рецептури ремонтних полімерцементних сухих будівельних сумішей’ »

Модифікація цементно-піщаних ремонтних розчинів редиспергуючим полімерним порошком

УДК 666.96

О.В. КОВАЛЕНКО, канд. техн. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Наведено результати досліджень реологічних властивостей цементно-піщаних сумішей та фізико-механічних властивостей цементно-піщаних розчинів, модифікованих редиспергуючим полімерним порошком, як матеріалів для ремонту та відновлення залізобетонних гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу.

 Ключові слова: цементно-піщаний розчин, редиспергуючий полімерний порошок, фізико-механічні властивості, реологічні властивості, модифікуючі добавки, сухі будівельні суміші Continue reading ‘Модифікація цементно-піщаних ремонтних розчинів редиспергуючим полімерним порошком’ »

Вплив поліпропіленової фібри на властивості цементно-піщаних ремонтних розчинів

УДК 666.96

О.В. КОВАЛЕНКО, канд. техн. наук, А.О. АГЕЄВ, О.Ю.САКАРА, Інститут водних проблем і меліорації

 Наведено результати досліджень фізико-механічних властивостей цементно-піщаних розчинів, модифікованих поліпропіленовою фіброю для ремонту та відновлення залізобетонних гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу

 Ключові слова: цементно-піщаний розчин, поліпропіленова фібра, фізико-механічні властивості, реологічні властивості, модифікуючі добавки Continue reading ‘Вплив поліпропіленової фібри на властивості цементно-піщаних ремонтних розчинів’ »

Сучасний модифікований бетон для ремонту та реконструкціїї гідротехнічних споруд

УДК 666.97:69.059

 О.В. КОВАЛЕНКО, канд. тех. наук Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Проаналізовано сучасні методи створення та застосування модифікованих бетонів з високими технологічними та фізико-механічними властивостями. Наведено результати досліджень властивостей бетону, модифікованого полікарбоксилатним суперпластифікатором, метакаоліном, полімерним латексом та поліпропіленовою фіброю та визначено перспективу його застосування як матеріалу для ремонту та реконструкції гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу.

Ключові слова: модифікований бетон, самоущільнювальний бетон, добавки-модифікатори, фізико-механічні властивості, технологічні властивості, експериментально-статистичні моделі

Continue reading ‘Сучасний модифікований бетон для ремонту та реконструкціїї гідротехнічних споруд’ »

Вплив рецептури на властивості самоущільнювального бетону

УДК 666.96

О.В. КОВАЛЕНКО, канд. тех. наук, О.Ю. ЮЗЮК, аспірант

Інститут водних проблем і меліорації НААН

 Наведено результати досліджень впливу рецептури на технологічні та фізико-механічні властивості самоущільнювального бетону як матеріалу для ремонту та відновлення залізобетонних гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного комплексу.

 Ключові слова: самоущільнювальний бетон, рецептура, фізико-механічні властивості, технологічні властивості, експериментально-статистичні моделі

Continue reading ‘Вплив рецептури на властивості самоущільнювального бетону’ »