Posts tagged ‘фільтрація’

Основні напрямки інноваційної діяльності з підвищення ефективності використання зрошувальних каналів

УДК 626.01:626.82:338.43

 В.І. ПЕТРОЧЕНКО, канд. тех. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

Розглянуто проблему підвищення ефективності використання зрошувальних каналів в умовах їх довготривалої експлуатації і потреби збільшення обсягів зрошення в Україні. З позицій системного аналізу наведені основні напрямки та методичні засади рішення цієї проблеми з урахуванням економічних критеріїв, технічного стану каналів та наслідків шкідливої дії фільтрації.

 Ключові слова: складні системи, рентабельність, зрошувальний канал, товарна вода, шкідлива дія вод, фільтрація, протифільтраційний захист Continue reading ‘Основні напрямки інноваційної діяльності з підвищення ефективності використання зрошувальних каналів’ »

Дослідження ефективності роботи контактного фільтра з пінополістирольним фільтруючим завантаженням при очищенні природних поверхневих вод

УДК 628.147

Д.В. ЧАРНИЙ, канд. тех. наук, Є. М. МАЦЕЛЮК, канд. тех. наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН

М. Ю. ХАРЧЕНКО? Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Горішньоплавнівської міської ради (Полтавська обл.)

Залишковий алюміній є одним із стандартних показників якості роботи водопровідних очисних споруд. У зв’язку з низкою взаємопов’язаних факторів утримувати його нормативні концентрації в очищеній воді стає дедалі важче. Запропоновано рішення, що спрощує це завдання. Воно базується на переобладнанні існуючих споруд – камер утворення пластівців горизонтальних відстійників — у контактні фільтри . Після реконструкції такі споруди здатні виконувати функції контактних фільтрів, з коагуляцією у стиснених умовах, і попередніх фільтрів для затримання фітопланктону. Проведено натурне моделювання роботи такої установки із застосуванням плаваючого фільтруючого завантаження. Визначені залежності концентрацій залишкового  алюмінію від швидкості фільтрування, а також  брудомісткість такої комбінованої споруди.

Ключові слова:  Залишковий алюміній, контактний фільтр, фільтр попереднього очищення, коагуляція, брудомісткість, фільтрація, фільтруюче завантаження Continue reading ‘Дослідження ефективності роботи контактного фільтра з пінополістирольним фільтруючим завантаженням при очищенні природних поверхневих вод’ »