Systematization of floods and anti-flood measures

  • V. I. Petrochenko Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS, Kyiv https://orcid.org/0000-0001-8306-2554
  • O. V. Petrochenko Institute of Innovative Education, Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture, Ministry of Education and Science of Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2184-4811
Keywords: flood, system analysis, protection concept, flood risk zone, flood control measures

Abstract

The problem of floods and conceptual issues of flood protection based on system analysis was considered. It is well-known that floods are among the most dangerous natural phenomena that have accompanied mankind since ancient times. Taking into account the global and multifaceted nature of the flood problem, there is a need to apply a systematic approach to its solution. The main areas in which the problem of floods has been systematically studied and solved in previous years were highlighted. It was found out that the most relevant is the area of developing the concept of flood protection. For the convenience of systematic research of floods and the development of the concept of flood protection, the terminological concepts of flood and flooding were clarified. The possibility and expediency of using the term "flood" as a universal in systematic research were substantiated. The systematic structuring of flood control measures was performed, which is based on the division of measures into two types of protection - situational and preventive. It is proposed to consider the general concept of flood protection as consisting of two alternative concepts: the concept of situational flood protection and the concept of preventive flood protection. It is proposed to choose alternative concepts using the method of functional-cost analysis. The concept of situational flood protection provides for short-term flood forecasting and implementation of situational flood protection measures during flood approach, passage, and end. The concept of preventive flood protection provides for long-term flood forecasting and implementation of one of preventive flood protection measures, among which the most common and promising are hydraulic measures.  The systematization of hydraulic flood control measures was performed, which is based on the allocation of two opposite in nature functional alternatives in the structure of measures. By the first functional alternative, the flood flow is diverted from the flood risk zone through the river bed. By the second functional alternative, part of the flood flow is inhibited and delayed in front of the flood risk zone. A system scheme of hydro-technical flood control measures was developed, on which, following functional alternatives many technological alternatives of hydro-technical measures are given. 

References

1. Petrochenko, A. V. (2018). Problema defitsita vody i pavodkov v Ukraine [The problem of water scarcity and floods in Ukraine]. Puti povysheniya effektivnosti oroshayemogo zemledeliya, 3(71), 133-140. [in Russian]
2. Avakyan, A. B. & Istomina M. N. (2001) Navodneniya kontsa XX v. [Floods of the late XX century]. Nature, 10, 75–78. [in Russian]
3. Zong Yongqiang, & Chen Xiqing. (2000). The 1998 flood on the Yangtze, China. Natural Hazards, 22, 165–184.
4. Gamberg, V. (1931). Navodneniye v Kitaye (iyul'-oktyabr' 1931) [Flood in China (July-October 1931)]. Problems of China, 89 (3-4), 153–158.[in Russian]
5. Inzhenerno-heolohichnyy monitorynh Mizhrehionalʹnoho ofisu zakhysnykh masyviv dniprovsʹkykh vodoskhovyshch [Engineering-geological monitoring of the Interregional office of protective massifs of the Dnieper reservoirs]. https://www.mozmdv.gov.ua/pavodok-ta-osnovni-momenti-jogo-negativnogo-vplivu/.
6. Avakyan, A. B. (2000). Navodneniya. Kontseptsiya zashchity. [The concept of protection]. Izvestiya RAN, Seriya geograficheskaya, 5, 40–46. [in Russian]
7. Lipinsʹkyy, V. M., Osadchyy, V. I., & Babichenko, V. M. etal (2006) Stykhiini meteorolohichni yavyshcha na terytorii Ukrainy za ostannie dvadtsatyrichchia (1986-2005 rr.) [Natural meteorological phenomena in Ukraine over the last twenty years (1986-2005)]. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Russian]
8. Shvets, G.I. (1972) Vydayushchiyesya gidrologicheskiye yavleniya na yugo-zapade SSSR [Outstanding hydrological phenomena in the south-west of the USSR]. Leningrad: Gidrometeoizdat. [in Russian]
9. Diachuk, V. A., & Susidko, M. M. (1999) Pavodky v Zakarpatti ta prychyny yikh vynyknennia [Floods in Transcarpathia and their causes]. Ukrainian Geographical Journal, 1, 47-50. [in Ukrainian]
10. Romashchenko, M. I., & Savchuk, D. P. (2012). Vodni stykhiyi. Karpatsʹki poveni. Statystyka, prychyny, rehulyuvannya. [Water elements. Carpathian floods. Statistics, causes, regulation]. Kyiv : Ahrarna nauka. [in Ukrainian]
11. Istomina M. N. (2005). Klassifikatsiya navodneniy po ikh genezisu. [Classification of floods by their genesis]. Trudy VI Vserossiyskogo gidrologicheskogo s"yezda. Sektsiya 2. SPb : Gidrometeoizdat. 47–53. [in Russian]
12. Avakyan A. B., & Istomina M. N. Prirodnyye i antropogennyye prichiny navodneniy. [Natural and anthropogenic causes of floods]. Informatsionnyy sbornik. M. : TSSI GZ MCHS Rossii. №8. 53–70.
13. Gentry, A. H., & Lopes, Parody J. (1980). Deforestation and increased flooding of the Upper Amazon. Science, Vol. 210, 4476, 1354-1356.
14. Susidko, M. M., & Lukianets, O. I. (2004) Raionuvannia terytorii Ukrainy za stupenem hidrolohichnoi nebezpeky [Zoning of the territory of Ukraine by the degree of hydrological danger]. Naukovi pratsi UkrNDHMI, 253, 196-202. [in Ukrainian]
15. Kichigina N. V., & Korytnyy L. M. (1997). Rayonirovaniye Vostochnoy Sibiri po opasnosti navodneniy. [Zoning of Eastern Siberia by flood hazard]. Geografiya i prirodnyye resursy, 3, 50–60.
16. Alekseyev, N. A. (1977). Ushcherb ot pavodkov i metodika yego opredeleniya. [Flood damage and the method of its determination]. Trudy V/O «Soyuzvodproyekt», Vyp. 2(47). [in Russian]
17. Skydanenko, Yu. P. (2007). Analiz metodolohichnykh pidkhodiv do vyznachennya zbytkiv vid pryrodnykh katastrof. [Analysis of methodological approaches to determining losses from natural disasters]. Visnyk SumDU. Seriya Ekonomika, 1, 52–59. [in Russian]
18. Petrochenko, V.I., & Stashuk, V.A. (2009). Ekoloho-ekonomichna efektyvnist protypavodkovykh zakhodiv [Ecological and economic efficiency of flood control measures]. Kyiv: DIUEVR. [in Ukrainian]
19. Dyrektyva 2007/60/ES Yevropeysʹkoho Parlamentu i Rady vid 23 zhovtnya 2007 roku «Pro otsinku i upravlinnya ryzykamy zatoplennya» [Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 «On the assessment and management of flood risks»].
20. Postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny vid 25 zhovtnya 2017 r. № 1106 «Pro vykonannya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeysʹkym Soyuzom, Yevropeysʹkym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 25, 2017 № 1106 «On the implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand»].
21. Nakaz MVS Ukrayiny vid 17.01.2018 r. №30 «Pro zatverdzhennya Metodyky poperednʹoyi otsinky ryzykiv zatoplennya» [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated January 17, 2018 №30 «On approval of the Methodology for preliminary assessment of flood risks»]. Kyiv.
22. Nakaz MVS Ukrayiny vid 28.02.2018 r. №153 «Pro zatverdzhennya Metodyky rozroblennya kart zahroz i ryzykiv zatoplennya» [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated February 28, 2018 №153 «On approval of the Methodology for developing maps of flood threats and risks»]. Kyiv.
23. Postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny vid 4 kvitnya 2018 r. № 247 «Pro zatverdzhennya Poryadku rozroblennya planu upravlinnya ryzykamy zatoplennya». [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 4, 2018 № 247 «On approval of the Procedure for developing a flood risk management plan»]. Kyiv.
24. Petrovsʹka, M. A. (2010) Hidroekolohichnyy slovnyk [Hydroecological Dictionary / Ed. prof. IP Kovalchuk]. Lʹviv : Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka.
25. Zamikhovsʹkyy, L. M., & Klapoushchak, O. I. (2011) Analiz metodiv i system kontrolyu ta prohnozuvannya rivnya pavodkovykh vod [Analysis of methods and systems for flood water level control and forecasting]. Naftohazova enerhetyka. 2(15), 99-105.
26. Petrochenko, V. I., & Petrochenko, A. V. (2018). Nauchno-metodicheskoye obosnovaniye sistem preventivnoy protivopavodkovoy zashchity territoriy v basseynakh rek [Scientific and methodological substantiation of preventive flood protection systems in river basins]. Vestnik Brestskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta: Vodokhozyaystvennoye stroitel'stvo i teploenergetika. 2(110), 44-48.
27. Petrochenko, O. V. (2020) Otsinka i prohnozuvannya pavodkovykh ryzykiv v richkovykh baseynakh [Assessment and forecasting of flood risks in river basins]. Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannya, 1 (33), 18-41.
Published
2022-06-28
How to Cite
Petrochenko, V., & Petrochenko, O. (2022). Systematization of floods and anti-flood measures. Land Reclamation and Water Management, (1), 50 - 59. https://doi.org/10.31073/mivg202201-317