Індексація та розміщення

Розміщення міжвідомчого тематичного збірника "Меліорація і водне господарство" в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах


  Google Scholar (США) – вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.

Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів найбільших наукових видавництв Європи та Америки. Google Scholar дозволяє користувачам здійснювати пошук цифрової або фізичної копії статей, онлайн або в бібліотеках. «Наукові» результати пошуку генеруються з використанням посилань з "повнотекстових журнальних статей, технічних звітів, препринтів, дисертацій, книг та інших документів, у тому числі обраних веб-сторінок, які вважаються «науковими». Завдяки своїй функції «цитується в», Google Scholar надає доступ до анотацій статей, в яких процитована стаття котра розглядається. Саме ця функція, зокрема, забезпечує індекс цитування раніше доступний тільки в Scopus і Web of Knowledge. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=q5CSi4YAAAAJ&hl=ru


 Академічна база даних "ResearchBib" (Японія).

Індексує і забезпечує відкритий доступ до рецензованих журналів, повнотекстових документів та науково-дослідних конференцій. ResearchBib однією із найбільших баз даних журналів та на інших наукових та профільних видань, які вільно доступні в Інтернеті. База містить відомості про більше ніж 420 тис. журналів з різних країн Світу.

ResearchBib намагається охопити всі доступі наукові журнали і наукові журнали відкритого доступу. http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2616-5643


 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави.

Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу. Заснована 2 серпня 1918 року як Національна бібліотека Української держави, з 1988 року носить ім'я В. І. Вернадського. Обсяг фондів — понад 15,5 млн. одиниць зберігання. Це унікальне зібрання джерел інформації, що включає книги, журнали, продовжувані видання, карти, ноти, образотворчі матеріали, рукописи, стародруки, газети, документи на нетрадиційних носіях інформації.

Видання "Меліорація і водне господарство" знаходиться у рубриці наукова періодика України -  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN


CIARD RING - глобальний каталог веб-служб інформаційних послуг та наборів даних для сільського господарства, реалізований в рамках ініціативи CIARD.

Очолює проект - Глобальний форум Сільськогосподарські дослідження (GFAR).  Дозволяє постачальникам інформації зареєструвати свої послуги та набори даних у різних категоріях з метою налогодження зручного пошуку джерел інформації, пов'язаної з сільським господарством для користувачів мережі Інтернет по всьому світу. 

http://ring.ciard.net/ru/land-reclamation-and-water-management-interdepartmental-thematic-scientific-journal


Scientific Indexing Services (SIS)  пропонує науковцям доступ до академічних баз даних. В основному це: індексація статей, аналіз і підтримка баз статей, що охоплюють тисячі академічних журналів, книг та інших схвалених документів. SIS підтримує наукові дослідження баз даних для дослідників, редакторів журналів та видавців.  SIS надає кількісний та якісний інструмент для оцінки, оцінки та класифікації журналів для академічної оцінки та досконалості. http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=4839


  НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - найбільша в Росії електронна бібліотека наукових публікацій, з функціональними можливостями пошуку та аналізу наукової інформації. Бібліотека інтегрована з Російським індексу наукового цитування (РІНЦ).  https://elibrary.ru/title_about.asp?id=66980