Головний редактор – М.І. РОМАЩЕНКО, д.т.н., проф., акад. НААН, директор Інституту водних проблем і меліорації НААН

Заступник головного редактора — А.П. ШАТКОВСЬКИЙд.с.-г.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН

Відповідальні секретарі — Т.І. ТРОШИНА, Н.В. ЛОГУНОВА, К.Б. ШАТКОВСЬКА, О. ВОЙТОВИЧ, Інститут водних проблем і меліорації НААН 

ЧЛЕНИ: 

АДАМЧУК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

ННЦ «Інститут механізації і електрифікації сільського господарства», директор, д.т.н., професор, академік НААН

БАЛЮК СВЯТОСЛАВ АНТОНОВИЧ

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», директор, д.с.-г.н., професор, академік НААН

BART SCHULTZ

UNESCO-IHE, prof. Em. Dr. Ir. (Нідерланди)

WALDEMAR MIODUSZEWSKI

Institute of Technology and Life Science, senior scientific researcher, prof. (Польща)

ВЕРГУНОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, директор, д.с.-г.н., професор, академік НААН

ВИШНЕВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Інститут водних проблем і меліорації НААН, головний науковий співробітник, д. геогр. н., професор

ВОЖЕГОВА РАЇСА АНАТОЛІЇВНА

Інститут зрошуваного землеробства, директор, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН

ГУРИН  ВАСИЛЬ АРСЕНТІЙОВИЧ

Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем, д.т.н., професор

ДУБЕНОК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Російський державний аграрний університет – МСГА імені К.А. Тімірязева, завідувач кафедри меліорації і геодезії, д.с.-г.н., професор, академік РАН (Росія)

ЖОВТОНОГ ОЛЬГА ІГОРІВНА

Інститут водних проблем і меліорації НААН, завідувач відділення сталого використання та розвитку меліорованих територій, д.с.-г.н., старший науковий співробітник

КАМІНСЬКИЙ ВІКТОР ФРАНЦЕВИЧ

ННЦ «Інститут землеробства НААН», директор, д.с.-г.н., професор, академік НААН

КІЗЯЄВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Всеросійський НДІ гідротехніки і меліорації ім. А.Н. Костякова, директор, д.т.н., професор, академік РАН (Росія)

КОВАЛЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ

Інститут водних проблем і меліорації НААН, радник дирекції, д.т.н., професор, академік НААН, академік РАН (Росія), академік ІАА Georgofili (Італія)

КОВАЛЬЧУК ПАВЛО ІВАНОВИЧ

Інститут водних проблем і меліорації НААН, головний науковий співробітник, д.т.н., професор

КРАВЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Україн­ський науково-дослідний інститут прогнозування та випробуван­ня техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорілого, директор, д.т.н., професор, член-кореспондент НААН

ЛІХАЦЕВИЧ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Республіканське наукове дочірнє унітарне підприємство «Інститут меліорації» (Білорусь) , головний науковий співробітник, д.т.н., професор, член-кореспондент Національної академії наук Білорусі, академік РАН (Росія)

МАЖАЙСЬКИЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

ТОВ Міжнародний науково-технічний центр «НОРСТЭН» (Росія), генеральний директорд.с.-г.н., професор

МАЛЯРЧУК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Інститут зрошуваного землеробства, завідувач відділу зрошуваного землеробства, д.с.-г.н., ст.н.с., головний науковий співробітник

МИХАЙЛОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Інститут водних проблем і меліорації НААН, провідний фахівець з інвестиційної роботи, д.т.н., старший науковий співробітник

МОШИНСЬКИЙ ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ

Національний університет водного господарства та природокористування, ректор, д.с.-г.н., професор

МУЗИКА ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Інститут водних проблем і меліорації НААН, учений секретар, к. т. н., старший науковий співробітник

ПОПОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Інститут водних проблем і меліорації НААН, головний науковий співробітник, д.т.н., старший науковий співробітник

РОКОЧИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри природо-облаштування та гідромеліорацій, д.т.н., професор

СЛЮСАР ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ

ННЦ «Інститут землеробства НААН», завідувач відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях, д.с.-г.н., професор

СТАШУК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ

Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, завідувач кафедри управління, економіки та інформаційних технологій, д. т. н., професор, член-кореспондент НААН

ТАРАРІКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Інститут агроекології і природокористування НААН, головний науковий співробітник, д. с.-г. н., професор, академік НААН

ТАРАРІКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Інститут водних проблем і меліорації НААН, завідувач відділення агроресурсів та інформаційних технологій, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН

УШКАРЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Херсонський державний аграрний університет, завідувач кафедри землеробства,  д.с.-г.н., професор, академік НААН

BORIS FAYBISHENKO

prof. Національна лабораторія ім. Лоуренса в Берклі (США), д.т.н

ФУРДИЧКО ОРЕСТ ІВАНОВИЧ

Інститут агроекології і природокористування НААН, директор, д.с.-г.н.,д.е.н., професор, академік НААН

ХОРУЖИЙ ПЕТРО ДАНИЛОВИЧ

Інститут водних проблем і меліорації НААН, головний науковий співробітник, д.т.н., професор

ШЕВЧУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Інститут водних проблем і меліорації НААН, завідувач відділення водних ресурсів, к.т.н., старший науковий співробітник

ЯЦИК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Український науково-дослідний інститут водогосподарсько- екологічних проблем, директор, д.т.н., професор, академік НААН

ЯЦИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Інститут водних проблем і меліорації НААН, завідувач відділу використання осушуваних земель, к.т.н., старший науковий співробітник

ЯЦЮК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Інститут водних проблем і меліорації НААН, в.о. заступника директора з наукової роботи, к.геогр.наук