ISSN 2616-5562 (Online), ISSN 2616-5643 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21720-11620ПР від 24.11.2015
Фахова реєстрація у МОН України:
Наказ № 241 від 09.03.2016 (технічні та сільськогосподарські науки)

Рік заснування: 1965
Проблематика:
гідротехніка, меліорація
Галузь науки:
техніка, сільське господарство
Періодичність:
2 рази на рік
Мова видання:
українська, англійська
Засновник:
Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
Головний редактор:
Ромащенко Михайло Іванович, академік НААН, доктор технічних наук
Заступник головного редактора:
Шатковський Андрій Петрович, доктор сільськогосподарських наук
Адреса редакції:
Інститут водних проблем і меліорації НААН вул. Васильківська, 37, Київ, Україна, 03022

У збірнику обговорюються актуальні питання меліорації, гідротехніки, сільськогосподарського використання та екології меліорованих земель, зрошення та дренажу, моніторингу меліорованих земель, їх концептуальні досягнення та прикладні розробки, які можуть бути використані для охорони навколишнього середовища, сільськогосподарського виробництва та розвитку передових технологій. Два видання журналу за рік публікують оригінальні наукові статті, а також огляди та інші жанри, пов’язані з профілем журналу. Журнал також вітає оригінальні матеріали, особливо ті, що викликають наукові дискусії або вводять нові ідеї, гіпотези та концепції.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації разом із роботою, яка одночасно ліцензована за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution License CC BY-NC-SA 4.0, яка дозволяє іншим поділитися роботою з підтвердженням авторської роботи та початкової публікації в цьому журналі.

Заява з відкритого доступу: журнал «Меліорація і водне господарство» надає негайний відкритий доступ до його змісту на принципі, згідно з яким дослідження, вільно доступні громадськості, сприяє більш глобальному обміну знаннями. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті в розділі «Архіви».

Редакція журналу приймає заходи щодо забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на принципах прозорості та найкращої практики в науковій публікації.