• Меліорація і водне господарство
  Том 1 № 106 (2) (2017)

  УДК 631.67:631.62:626.8:691.175:699.8
  Засновник – Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Свідоцтво про державну реєстрацію – № 21720 -11620 ПР
  Видання занесене до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних і сільськогосподарських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241).

 • Меліорація і водне господарство
  Том 1 № 105 (1) (2017)

  УДК 631.67:631.62:626.8:691.175:699.8
  Засновник – Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Свідоцтво про державну реєстрацію – № 21720 -11620 ПР
  Видання занесене до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
  технічних і сільськогосподарських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від
  09.03.2016 № 241).

  Рекомендовано до друку вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН 31 березня 2017 року (протокол № 3). 

  У збірнику відображено результати теоретичних та експериментальних досліlжень з пріоритетних напрямів: агроресурси, водні ресурси, зрошення, осушення, гідрологія, екологія, гідротехніка, агроінженерія тощо. Стане у пригоді науковцям, фахівцям водного та сільського господарства.

 • Меліорація і водне господарство
  Том 1 № 104 (2) (2016)

  УДК 631.67:631.62:626.8:691.175:699.8
  Засновник – Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Свідоцтво про державну реєстрацію – № 21720 -11620 ПР
  Видання занесене до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних і сільськогосподарських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241).
  Рекомендовано до друку вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН 6 жовтня 2016 року (протокол № 14).
  У збірнику відображено результати теоретичних та експериментальних досліджень з пріоритетних напрямів: агроресурси, водні ресурси, зрошення, осушення, гідрологія, екологія, гідротехніка, агроінженерія тощо. Стане у пригоді науковцям, фахівцям водного та сільського господарства.

 • Меліорація і водне господарство
  Том 1 № 103 (1) (2016)

  УДК 631.67:631.62:626.8:691.175:699.8
            Засновник – Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
            Свідоцтво про державну реєстрацію – №21720-11620ПР.
            Видання занесене до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних і сільськогосподарських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241).
             Рекомендовано до друку вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН 16 травня 2016 року (протокол № 5).
             У збірнику відображено результати теоретичних та експериментальних досліджень з пріоритетних напрямів: агроресурси, водні ресурси, зрошення, осушення, гідрологія, екологія, гідротехніка, агроінженерія тощо. Стане у пригоді науковцям, фахівцям водного та сільського господарства.