Про збірник

102_3

Рік заснування: 1965
Проблематика: гідротехніка, меліорація
ISSN друк.версії/ ISNN ел.версії 2616-5643 / 2616-5562
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21720-11620ПР від 24.11.2015
Галузь науки: техніка, сільське господарство
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: змішаними мовами: українська, російська, англійська
Засновник:  Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України
Головний редактор: Ромащенко Михайло Іванович, академік НААН, доктор технічних наук
Заступник головного редактора   Шатковський Андрій Петрович, доктор  сільськогосподарських наук
Адреса редакції: Інститут водних проблем і меліорації НААН вул. Васильківська, 37, Київ, Україна, 03022