Current Issue

No 107 (1) (2018): Land reclamation and water management

УДК 631.67:631.62:626.8:691.175:699.8
Засновник – Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України. Свідоцтво про державну реєстрацію – № 21720 -11620 ПР
Видання занесене до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних і сільськогосподарських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241).

Published: 2018-12-02

Articles

View All Issues