Effectiveness of closed horizontal drainage when irrigating with «Fregat» sprinkling machine

  • D P Savchuk
  • O I Kharlamov
  • I V Kotykovych
Keywords: horizontal drainage, groundwater level,

Abstract

The restoration and development of irrigation requires the study of the efficiency of closed horizontal drainage in complex natural and economic conditions against the background of wide-reaching irrigation techniques. The purpose of the work is to establish the conditions of operation and efficiency of the systematic closed horizontal drainage on the irrigation arrays of SM "Frigate".

The research was conducted on a research and production field, which is located on the Kakhovka irrigated array. The research methodology envisaged the collection and analysis of design and operational characteristics of irrigation and drainage systems, monitoring of data from many years of level of groundwater (LGW) and atmospheric precipitation, the results of periodic drainage surveys and drainage runoff measurements. The assessment of the effectiveness of drainage systems was carried out by comparing the actual and normative (critical) depths of the LGW. With prolonged exposure to LGW above critical depths, the work of drainage was considered insufficient.

Prolonged irrigation on the array led to regional and local elevations of the LGW. The regional rise in the background of irrigation occurred at an annual rate of climb of about 0.8 m / year. Local manifestations of flooding and underflooding of land were observed at the bottom of the decline, in the near-channel zones and in the sprinklers machine "Frigate". It was established that at the initial stage of operation of the drainage system closed closures with the greatest depth of lying were included in the work. The consumption of water on collectors reached 2.0-3.8 l / s. Field drains mostly did not have runoff. Closed horizontal drainage under irrigation SM "Frigate" provided high efficiency, reliable water drainage, stabilization of LGW growth and favorable hydrogeological and reclamation situation.

According to the results of research, a complex of engineering, technical and technological measures that reduce the water load on drains has been developed. Further development of research should be conducted in the direction of rational use of existing drainage systems, extension of their operation, maintenance and improvement.

References

1. Babitska O.A. (2011). Efektivnist’ sistem inzhinernogo zahistu vid pidtoplenia samoplyvnogo typu ta prymusovogo typu ta napriamy iih udoskonalenia. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.
2. Baksheev E.A., Matiakh N.M., Karuk. B.P. (1976). Kakhovskaia orositel’naia sistema. Gidrotekhnika i melioraciia, 5, 103-113.
3. Bobchenko V.I. (1979). Razvitie meropriiatiy po bor’be s zasoleniem oroshaemykh zemel’. Sb. nauch. trudov VNIIGiM: Sovremenye problem melioracii zemel’. Moskva, 161-173.
4. Bulaevskaia I.D., Drachinskaia E.S. (2006). Aspektu analiza dolgosrochnoy dimaniky yrovnia gryntovuh vod v Khersonskoy oblasti. Ekologiia i resyrsu: Zb. nayk. prac' Instyty problem nacional’noii bezpecy RNBOU, 14, 68-72.
5. Vasilenko I.L., Kal’nenko I.F., Strokovskiy V.S. (1987). Formirovanie yrovennogo rezhima gruntovukh vod na Kakhovskoy orositel’noy sisteme. Melioraciia i vodnoe hoziaistvo, Kyiv: Urozhay, 67, 15-17.
6. Emel’ianov V.A., Babenko U.A., Matiakh N.M., Shevchenko U.A. (1992). Vodnuy rezhum gryntovukh vod pri oroshenii DM «Fregat». Gidrotekhnika i melioraciia, 1, 46-51.
7. Bygai N.G., Vinogradov S.G., Vnychkov V.V. et al. (1987). Drenazhnue sistemu v zone orosheniia. Kyiv: Urozhay.
8. Zhernov I.E., Muramcev N.N., Romashchenko M.I. (1978). Opredelenie infil’tracionnogo pitaniia po raschetam vlagoperenosa v zone aeracii. Melioraciia i vodnoe hoziaistvo, Kyiv: Urozhay, 44, 74-81.
9. Zhovtonog O.I. (1986). Obosnovanie metodiki planirovaniia polivov s ychetom neodnorodnosti pochvu na polyah. Candidate’s thesis. Kyiv.
10. Dypliak V.D., Savchyk D.P., Lesnichiy V.N., Kezemka I.P., Matiakh N.M., Shevchenko U.A. (1992). Kakhovskiy orashaemuy masiv: drenazh i okhrana prirodu. Melioraciia i vodnoe hoziaistvo, Kyiv: Urozhay, 9-12, 31-35.
11. Oleunik A.Ia. et al. (1986). Metodicheskie rekomendacii po raschetam zashchitu territorii ot podtopleniia v zone orosheniia. Kyiv: Minvodhoz USSR, Instityt Gidromehaniki AN USSR. Ukrgiprovodkhoz.
12. Nasedkin I.U., Chernodolia G.A., Zhivotov A.D. (1983). Formirovanie gidrogeologo-meliorativnoy obstanovki v zone Kakhovs’koy orositel’noy sistemu. Melioraciia i vodnoe hoziaistvo, Kyiv: Urozhay, 57, 27-29.
13. Morozov O.V., Bidnuna I.O., Morozov V.V., Naydenov V.G. (2014). Otsinka sychasnogo gidrogeologo-meliorativnogo stany zemel’ Kakhovs’kogo zroshyvanogo masivy. Visnuk agrarnoii nayku Pruchornomor’ia, 2, 103-111.
14. Romashchenko M.I. (1992). Nekotorue aspekru obosnovaniia ymen’sheniia orositel’nukh norm. Vestnik YAAN, 3, 33-39.
15. Romashchenko M.I., Drachinskaia E.S., Shevchenko A.M. (2005). Informaciyne zabezpechennia zroshyvanogo zemlerobstva. Konceptsiia, stryktyra, metodologiia organizatsiii. Kyiv: Agrarna nayka.
16. Romashchenko M.I., Grin’ U.I., Konakov B.I., Babitskiy V.V. (2012). Potreba y doshchyval’niy tehnitsi dlia vidnovlennia zroshenia v Ukraine. Vistnuk agrarnoii nayku, 9, 44-48.
17. Romashchenko M.I., Savchyk D.P. (1998). Pidtoplennia Pivdnia Ukrainu: prichinu ta zapobizhni zakhodu. Vodne gospodarstvo Ukrainu, 5-6, 6-12.
18. Khimich D.P., Tsvetova E.V. (1979). Balans gryntovukh vod i otsenka ikh infil’trathionnogo pitaniia v ysloviiakh tiazholukh pochvo-gryntov Kerchenskogo polyostrova pri polivakh dozhdeval’numi mashinami «Fregat». Melioraciia i vodnoe hoziaistvo, Kyiv: Urozhay, 47, 35-39.
Published
2018-12-02