Удосконалення управління промивкою річки Інгулець на основі сценарного моделювання

  • R. Kovalenko Інститут водних проблем і меліорації НААН
Ключові слова: управління промивкою, джерела забруднень, екологічний стан, комбінована система управління, обернений зв’язок, імпульсний метод, сценарний аналіз

Анотація

Проведено сценарне моделювання різних варіантів промивки р. Інгулець з Карачунівського водосховища. Запропоновано регламент промивки, що використовує імпульсний метод в системі комбінованого управління з оберненим зв’язком для регулювання витрат води з водосховищ. Регламент забезпечує економію водних ресурсів та промивку русла ріки без виходу штучного паводка на заплаву. При цьому на заплаві не відбувається накопичення відкладень, насичених небезпечними забруднювачами.

Посилання

1. Бабій П., Лисюк О. Рукотворна повінь на р. Рось // Водне господарство України. 2010. №5. С. 4–6.
2. Бабій П. Робота басейнового управління водних ресурсів річки Рось з поліпшенням якості води // Водне господарство України. 2012. №2 (98). С. 42–47.
3. ДСТУ 2730:2015. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії. Київ: ДП «УкрНДНЦ» України. 2016. 14 с.(Національний стандарт України).
4. Ковальчук П. І., Демчук О. С., Коваленко Р. Ю. Математичне моделювання поширення забруднення в річках при промивках із водосховищ // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. м. Кам’янець-Подільський. 2016. Випуск 13. С. 91–99
5. Ладика М. М. Меліорація води і агроландшафтів в басейні р. Інгулець. Монографія. Херсон: Вид-во «Айлант», 2010. 329 с.
6. Максимова Н. М., Орлінська О. В., Любченко В. В. Стан річки Інгулець біля відвалів гірничорудної промисловості // Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 2015. С.137–139.
7. Регламент скиду надлишків зворотніх вод гірничо рудних підприємств Кривбасу у 2016-2017 рр. "Укрводпроект", ДУ ІГНС. 2016. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=01e3ab3f-a002-4152-832d-cb67450cafd5.
8. Сценарне моделювання промивки річки Інгулець при подачі води на зрошення / Ковальчук П. І. та ін. // Індуктивне моделювання складних систем. Київ: 2016. №8. С. 117–127.
9. Kovalchuk, P. I., Balykhina, H. A., Demchuk, O. S., & Kovalchuk, V. P., (2017) Modeling of water use and river basin environmental rehabilitation. Комп’ютерні науки та інформаційні технології CSIT 2017:Матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2017. Львів: Видавництво «Вежа і Ко»,. 1. 468-472.
10. Nils, R.B. (1999) Two-dimensional numerical modelling of flushing processes in water reservoirs. Journal of Hydraulic Research. 37. 3-16.
11. Schaffranek, R. (1987) A Flow-Simulation Model of the Tidal Potomac River. U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 2234: A water-quality study of the tidal Potomac river and estuary. 41.
12. Seng Mah, D., Putuhena, F, bt Rosli, N.A. (2011).Modelling of river flushing and water quality in a tributary constrained by barrages. Irrigation and Drainage Systems, Volume 25, Issue 4. 427–434.
Опубліковано
2017-12-24