Нові склади самоущільнювальних полімерцементних фібробетонних сумішей

  • O. Kovalenko Інститут водних проблем і меліорації НААН
  • Y. Yuzyuk Інститут водних проблем і меліорації НААН
Ключові слова: бетонні суміші, бетон, модифікуючі добавки, рецептура, фізико-механічні властивості, технологічні властивості, експериментально-статистичні моделі

Анотація

Розроблено нові склади самоущільнювальних полімерцементних фібробетонних сумішей для ремонту залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд. Отримано експериментально-статистичні моделі, які характеризують вплив модифікуючих добавок на технологічні властивості бетонних сумішей та на фізико-механічні властивості бетону. Оптимізовано рецептуру ремонтних самоущільнювальних полімерцементних фібробетонних сумішей за критеріями рухомості та міцності на стиск бетону.

Посилання

1. Влияние органоминерального модификатора МБ-50С на структуру и деформативность цементного камня и высокопрочного бетона / Каприелов С.С. и др. // Бетон и железобетон. 2003. №3. С. 2-7.
2. Сучасні бетони на основі комплексних модифікаторів нової генерації / Саницький М.А. та ін. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. 2011. Вип.29. С.98–102.
3. Фаликман В.Р. Новые эфективные высокофункциональные бетоны // Бетон и железобетон. Оборудование. Материалы. Технологи. 2011. №1. С.48-54.
4. P.-C. Aitcin. High Performance Concrete // E&FN Spon. 2004. р140.
5. Алексашин С.В., Булгаков Б.И., Попова М.Н. Повышение эксплуатационных свойств пластифицированных гидротехнических мелкозернистых бетонов. Подбор оптимального состава // Известия Южного федерального университета. 2014. С. 195 - 201.
6. Позняк О.Р. Конструкційні бетони нової генерації // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. 2011. Вип.39. С. 58 -63.
7. Кіракевич І.І. Структуроутворення модифікованих цементних систем // Вісник НУ „Львівська політехніка”. „Теорія і практика будівництва”. 2009. № 655. С. 132-139.
8. Оптимізація складу самоущільнювального дорожнього цементного бетону за критеріями рухливості суміші та міцності при стиску / Зайченко M.M. та ін. // Сучасне промислове та цивільне будівництво. 2015. №1. С. 35-43.
9. Мишина А.В., Чилин И.А., Андрианов А.А. Физико-технические свойства сверхвысокопрочного сталефибробетона // Вестник МГСУ. 2011. № 3. С.159–165.
10. Каприелов С.С., Чилин И.А. Сверхвысокопрочный самоуплотняющийся фибробетон для монолитных конструкцій // Строительные материалы. 2007. №18. С.10.
11. Самоущільнювальна фібробетонна суміш : пат. 121910 Україна. № u 201704850 ; заявл. 19.05.2017; Опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.
Опубліковано
2017-12-24