Схеми гібридних приводів візків дощувальних машин із використанням альтернативних джерел енергії

  • A. Muzyka Інститут водних проблем і меліорації НААН
  • G. Martynyuk Інститут водних проблем і меліорації НААН
  • G. Boyko Інститут водних проблем і меліорації НААН
  • A. Antonyuk Інститут водних проблем і меліорації НААН
  • S. Medved Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: дощувальна машина, опорні візки, гідротурбіна, гібридний привід, генератор, гідромотор

Анотація

Обґрунтовано вихідні дані щодо розроблення схем гібридних приводів дощувальних машин на діючих зрошувальних системах із використанням альтернативних джерел енергії.

Наведено схеми застосування повнопроточної гідротурбіни як джерела енергії для приводів опорних візків багатоопорних дощувальних машин

Посилання

1. Машини і обладнання для зрошування. Посібник. / Колектив авторів. За ред. В.І. Кравчука. Міністерство аграрної політики та продовольства України; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке. 2011. 112 с.
2. Гринь Ю.І., Музика О.П., Антонюк А.В. Енергоефективність використання сучасних широкозахватних дощувальних машин // Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха, 2011. Вип. 95. С.427-434.
3. Гринь Ю.І., Музика О.П., Антонюк А.О. Техніко-економічні та агротехнічні параметри сучасних дощувальних машин // Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха, 2013. Вип. 97. Том 1. С.248-257.
4. Гринь Ю.І., Вельбік А.Г., Антонюк А.В. Аналіз енергоефективності сучасних багатоопорних дощувальних машин // Меліорація і водне господарство. 2013. Вип. 100. Т.1. С. 198-211.
5. Ю.І.Гринь, А.Г.Вельбік, А.В.Антонюк Енергетична і економічна ефективність застосування гідротурбінного привода для дощувальних машин кругової дії // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Харків: 2014. Вип. 151. С.134-140.
6. Гринь Ю.И., Музыка О.П., Антонюк А.В. Эффективность применения многоопорных дождевальных машин в Украине // Система технологий и машин для инновационного развития АПК России. Междунар. Науч.-техн. конф.: сб. научн. докл. Москва: 2013. С. 255-260.
7. Антонюк А.В. Дослідження гідротурбінного привода дощувальної машини кругової дії // Меліорація і водне господарство. 2014. Вип.101. С.351-359.
8. Ромащенко М.И., Музика А.П., Войтович И.В., Мартинюк Г.Ф. Технико-технологическое обеспечение водохозяйственно-мелиоративного комплекса Украины // Инновационное развитие АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий. Междунар. науч.-техн. конф. Всеросcийский научно-исследовательский институт механизации сельского хазяйства.: сб. науч. докл. Москва: 2014. С.232-235.
9. Гринь Ю.І., Дем'янюк О.С. Дослідження техніко-економіних показників дощувальних машин фронтальної дії // Меліорація і водне господарство. 2003. Вип. 89. С. 194-200.
10. Гринь Ю.И., Кондрашова Н.В. Расчет конструктивных параметров дождевальных машин // Мелиорация и водное хозяйство. 1992. Вип. 77. С- 63-69.
Опубліковано
2017-12-24