HISTORY OF DEVELOPMENT, PROSPECTS OF CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION AND REHABILITATION OF RECLAMATION SYSTEMS

Keywords: irrigation systems, drainage systems, engineering infrastructure, restoration, Strategy

Abstract

Purpose of research. To analyze the basic tendencies and prospects of the development of construction, reconstruction and restoration of irrigation and drainage systems in Ukraine and to outline the main areas of researches and achievements of Reclamation Department of the Institute on the issues of reliable and effective functioning of water management and reclamation complex.

Research Method - Analytical, Statistical.

Study results and main findings. The article analyzes the current state of the irrigation and drainage sector in Ukraine in the context of climate change and emphasizes its decisive role in obtaining stable and predictable crop yiels, increasing land productivity and further developing agricultural production. The history of development and the nascent stages of the scientific departments of the Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation (now the Institute of Water Problems and Land Reclamation of the National Academy of Sciences of Ukraine) dealt with the issues of water management construction, operation, maintenance, repair and restoration of the engineering infrastructure of irrigation and drainage systems, sprinkling equipment, hydraulic structures and equipment were considered. The results of multi-year researches, main areas of scientific activity, developments and achievements of the specialists of the departments of irrigation and drainages, operation of water management and drainage systems, drainage and irrigation reclamation of the Institute on the issues of reliable and efficient functioning of  water and land reclamation complex were systematized. Technical and technological basis for improving the infrastructure of irrigation and drainage systems were justified and the ways of solving the existing problems were proposed. It was noted that at present, given climate change and management conditions, increasing productivity and sustainability of agriculture requires searching for new scientific, methodological, technical and technological approaches to the restoration and further development of irrigation and drainage.

Prospects. At the same time, reforming the management of the water sector supported by an appropriate legislative framework and the active involvement of water users in management processes is a prerequisite. The necessity of implementing the provisions and measures proposed in the “Irrigation and Drainage Strategy of Ukraine for the Period until 2030”, prepared with the participation of the specialists from IWPLR NAAS, was emphasized, which will contribute to the effective use of irrigation and drainage systems potential to increase the agricultural production in the conditions of climate change.

Author Biographies

O. O. Dekhtyar, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS

Ph. D. in technical sciences

I. V. Voitovich, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS

Ph. D. in technical sciencs

S. V. Usatyi, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS

researcher

G. V. Voropai, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS

Ph. D. in technical sciences

N. D. Briuzghina, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS

Ph. D. in technical sciences

Y. V. Shevchuk, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS

researcher

References

1. Romashchenko, M.I. (2017). Strategiya vidnovlennya ta rozvitku zroshennya ta drenazhu v pIvdennomu regIonI [Strategy of renovation and development of interrogation and drainage in the region]. Kherson: OLDI-PLUS, 182-278. [in Ukrainian].
2. Romashchenko, M.I. (2014). Kontseptsiya vidnovlennya ta rozvitku zroshennya u pivdennomu regioni Ukrayini [The concept of renewal and the development of irrigation in the region of Ukraine]. Kyiv: Central Committee Komprint. [in Ukrainian].
3. Rekomendatsii po tehnologii prigotovleniya, ukladki betonnoy smesi i uhodu za betonom pri stroitelstve monolitnyih oblitsovok kanalov kompleksom mashini RAHKA [Recommendations on the technology of preparation, laying of concrete mixture and concrete care during the construction of monolithic canal lining by the RAKHKA machine complex]. (1977). RTN 33.04.01.77. Kyiv .[in Russian].
4. Rukovodstvo po ustroystvu betonoplenochnyih oblitsovok orositelnyih kanalov [Guide to the installation of concrete-film lining of irrigation canals]. (1976).VTR-S-4-76.-Ktev. [in Russian].
5. Reznik, V.B. (1987). Novyie materialyi i konstruktsii na osnove polimerov v vodohozyaystvennom stroitelstve [New materials and structures based on polymers in water construction]. Kyiv: Budivelnik. [in Russian].
6. AntikorozIyna mastika StIkam [Anticorrosion mastic Stykam]. (1995). TU U01018947-058-95. Kyiv. [in Ukrainian].
7. Karaev, V., Kisilenko, M., Sharshunov, A., & Strokon, D. (1994). Polimer injection composition for renovation of concrete structures. 12 International Baustofftagung. Weimar. Bundesrepublik Deutchland. [in English].
8. Instruktsiya z tehnologiyi remontno-vidnovlyuvalnih robIt na gIdrotehnichnih sporudah meliorativnih sistem iz zastosuvannyam polimernih ta polimertsementnih kompozitsiynih materialiv [Instructions for repair and maintenance work on hydraulic engineering spores of the melioration systems of polymeric and polymeric cement compositions].(2010). ND-33 2010. The order of the Derzhvodgospu of Ukraine No. 259 of 30.11.2010. [in Ukrainian].
9. Rukovodstvo po primeneniyu khimicheskikh dobavok v betone [Guidelines for the use of chemical additives in concrete]. (1981). Research, Design and Technological Institute of Concrete and Reinforced Concrete of the USSR. Moscow. [in Russian].
10. Plity zhelezobetonnyye predvritel'no napryazhennyye dlya oblitsovki orositel'nykh kanalov meliorativnykh sistem. Tekhnicheskiye usloviya [Pre-stressed reinforced concrete slabs for facing irrigation canals of drainage systems. Technical conditions ]. (1987). GOST 22930-87. Moscow: USSR State Building Committee. [in Russian].
11. Guidelines for the use of TRS ash in concretes for products and structures of hydraulic structures in melitory construction. (1989). RD 33-1018946-001-89. Ministry of Water Economy of the Ukrainian SSR. Kyiv. [in Russian].
12. Mikhalsky, V.V. (1963).The complex of new antifiltration eventses for the adult channels. Bulletin of Agricultural Science, 12. [in Ukrainian].
13. Alekseevsky, V.E. (1962). Fil'tratsiya iz magistral'nogo kanala Inguletskoy orositel'noy sistemy [Filtration from the main canal of the Ingulets irrigation system]. Bulletin of Agricultural Science, 12, 23-27. [in Russian].
14. Sukhorukov, P.A., Chernyshevskaya, L.E., & Topchy, S.L. (1973). O vozmozhnosti stroitel'stva damb orositel'nykh kanalov iz pererabotannogo v'shetrelogo izvestnyaka. Tekhnologiya i organizatsiya stroitel'stva gidromeliorativnykh system [About the possibility of building dams of irrigation canals from recycled high-ripe limestone. Technology and organization of construction of irrigation and drainage systems]. Kyiv: Ukr. research institute of hydraulic engineering and land reclamation, 105-113. [in Russian].
15. Shevchuk, Ya.V. (1983). Opredeleniye fil'tratsionnykh poter' v naturnykh usloviyakh cherez betono-plenochnuyu oblitsovku s razlichnymi polimernymi materialami [Determination of filtration losses in natural conditions through a concrete-film cladding with various polymeric materials]. Ukr. research institute of hydraulic engineering and land reclamation, 64-68. [in Russian].
16. Proektuvannya protyfilʹtratsiynykh oblytsyuvanʹ i kriplenʹ kanaliv zroshuvalʹnykh system [The project of protivіltratsіyny faces and the channel of the adult systems]. Postnik to DBN V.2.4-1-99 “Meliorant systems and equipment”. Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Institute of Hydraulic Engineering and Melioration, (2006). Kyiv: Informaciino Vidavnichny Center, State Statistics Committee of Ukraine. [in Ukrainian].
17. Rekomendatsii po tekhnologii razrabotki tyazhelykh gruntov plavayushchimi zemlesosnymi snaryadami [Recommendations on the technology for the development of heavy soils by floating dredging projectiles]. (1977). Ukrainian State Design and Research and Research Institute for Water Management. Ukr. research institute of hydraulic engineering and land reclamation. Kyiv. [in Russian].
18. Rukovodstvo po proyektirovaniyu i ekspluatatsii vodoprovodyashchikh sooruzheniy pod magistral'nymi kanalami [Guidance on the design and operation of water supply facilities under the main canals]. (1989). RTM. 33.63.062.89. Ukrainian State Design and Research Institute for Water Management. Ukr. research institute of hydraulic engineering and land reclamation. Kyiv. [in Russian].
19. Systema mashyn dlya melioratsiyi zemelʹ v Ukrayini na period do 2005 roku [A system of machines for small lands in Ukraine for period to 2005. (2000). (Part III Melioratsiya). Kyiv. [in Ukrainian].
20. Sistema mashin dlya kompleksnoy mekhanizatsii sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva na 1986-1995 gody [A system of machines for the comprehensive mechanization of agricultural production for 1986-1995]. (1988). (Part III: Reclamation). Moscow. [in Russian].
21. Kruchenyuk, V.D. (2015). Efektyvni tekhnolohiyi usunennya aktyvnykh protichok vody cherez betonni sporudy vodohospodarsʹko-melioratyvnoho kompleksu [Effective technology of the active driving of water through concrete equipment to the water-melodious complex]. SWorld. Retrieved from: http://www.sworld.education/index.php/en/conference/the-content-of-conferences/ archives -of-idual-conferences / march-2015. [in Ukrainian].
22. Kovalenko, O.V., & Ageev, A.O. (2014). Sukhi budivelʹni sumishi dlya remontu ta vidnovlennya zalizobetonnykh hidrotekhnichnykh sporud vodohospodarsʹko-melioratyvnoho kompleksu [Dry life sums for repair and renovation of concrete and concrete hydrotechnical equipment for water-melodious complex]. Building materials, products and sanitary equipment, 52, 93-97.[in Ukrainian].
23. Briuzghina, N.D., & Dekhtyar, O.O. Germetik dlya deformatsionnykh shvov meliorativnykh kanalov [Sealant for expansion joints of drainage channels]. (2016). SWorld, 1, 45, 96-101. [in Russian].
24. Kovalenko, O.V., & Dekhtyar, O.O. Napryamy rekonstruktsiyi zroshuvalʹnykh system vodohospodarsʹko-melioratyvnoho kompleksu [Directly, reconstruction of the adult systems of the water-melodious complex]. (2014). International Scientific-Practical Conference. Kyiv, 105-106. [in Ukrainian].
25. Romashchenko, M.I., Ryabkov, S.V., & Shatkovskii, A.P. (2012). Kontseptsiya rozvytku mikrozroshennya v Ukrayini do 2020 roku [The concept of development of microcroirrigation in Ukraine until 2020]. Kyiv: DIA. [in Ukrainian].
26. Orhanizatsiya systemy rezhymnykh sposterezhenʹ dlya otsinky ekoloho-melioratyvnoho stanu zemelʹ v umovakh mikrozroshennya (metodychnyy posibnyk) [The organization of the system of regimes for the assessment of the ecologic and meliorative camp of lands in the minds of microcrosis (methodical postnik)]. (2014). M.I. Romashchenko (Ed.), Kyiv. [in Ukrainian].
27. Instytut wodnyh problem i melioracii. (2014). Metodyka vyprobuvanʹ tekhnichnykh zasobiv mikrozroshennya [Technique vyprobuvan technical osobіv mіkrosroshennya]. Kyiv. [in Ukrainian].
28. Ryabkov, S.V., Usata, L.G., Shatkovsky, A.P., Usatii, S.V., & Semenko, L.O. (2015).- Metodychni rekomendatsiyi z udobrennya bahatorichnykh nasadzhenʹ za kraplynnoho zroshennya [Methodical recommendations for fertilizing bagatory nasadzhen for spotted zroschennya]. Kyiv: IWPIM NAAN. [in Ukrainian].
29. Romashchenko, M.І. (2014). Metodychni rekomendatsiyi z provedennya polʹovykh doslidzhenʹ za kraplynnoho zroshennya [Methodical recommendations for polovych performance for speckled beetroot]. Kyiv: IWPIM NAAN. [in Ukrainian].
30 Romashchenko, M.І. (2015). Tekhnolohiyi vyroshchuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur za kraplynnoho zroshennya (rekomendatsiyi) [Technology viroshuvannya sylskogospodarskih cultures for speckled zroshchennya (recommendations)]. Kyiv; IWPIM NAAN. [in Ukrainian].
31. Systemy kraplynnoho zroshennya. Zahalʹni tekhnichni vymohy ta metody vyznachennya tekhnolohichnykh parametriv [The system of speckled crumbling. Foreign technical certificates and methods for identifying technological parameters]. (2015). Posibnik to State building codes B.2.4-1-99. Meliorated system and equipment. Kyiv: DIA. [in Ukrainian].
32. Yatsik, M. V. (2016). Pidvyshchennya vodozabezpechenosti melioratyvnykh system humidnoyi zony [Improvement of water supply of amelioration systems of humid zone.]. Land reclamation and water management, 103, 63 - 68. [in Ukrainian].
33. . Instytut wodnyh problem i melioracii. (2013). Kontseptsiya efektyvnoho vykorystannya osushuvanykh zemelʹ humidnoyi zony (naukovi zasady) [The concept of efficient use of dehumidified land in the humid zone (scientific basis)]. Kyiv. [in Ukrainian].
34. Melioratsiya hruntiv (systematyka, perspektyvy, innovatsiyi) [Soil reclamation (systematics, perspectives, innovations): a collective monograph]. (2015). (Ed. by Balyuk, S.A., Romashchenko, M.І., & Truskavetsky, R.S.). Kherson: Grin DS. [in Ukrainian].
35. Romashchenko, M.I., Yatsiuk, M. V., Demydenko, A. O., Tsvietkova, H. M., Dekhtiar, O. O., & Matiash, T. V. (2017). Kontseptualʹni zasady intehrovanoho reformuvannya haluzevoyi struktury upravlinnya vodnymy resursamy Ukrayiny (bachennya HVP Ukrayinyanagement of Ukraine (VVP of Ukraine vision)]. Kyiv: GVP-Ukraine. Retrieved from: https://mama-86.org/images/publications/gwp/GWP_Zasady_ukr_web.pdf [in Ukrainian].
36. Romashchenko, M.I., & Dekhtiar, O.A. (2016). Irrigation Reform in Ukraine: Organizational and Legal Aspects. 2nd World Irrigation Forum. Water Management in a Changing World: The Role of Irrigation in Sustainable Food Production. - 6-12.11 Chiang Mai, Thailand. W.1.3.01. -11. [in English].
37. Romashchenko, M.I., Yatsyuk, M.V., & Dehtyar, O.O. (2018). Kontseptualʹni zasady reformuvannya vodohospodarsʹkoyi haluzi Ukrayiny [Conceptual bases for reforming the Ukrainian water industry]. Bulletin of agrarian science, 12, 9-18.[in Ukrainian].
Published
2019-12-12
How to Cite
Dekhtyar, O., Voitovich, I., Usatyi, S., Voropai, G., Briuzghina, N., & Shevchuk, Y. (2019). HISTORY OF DEVELOPMENT, PROSPECTS OF CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION AND REHABILITATION OF RECLAMATION SYSTEMS. Land Reclamation and Water Management, (2), 40 - 54. https://doi.org/10.31073/mivg201902-203

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.