Урожайність зерна квасолі звичайної залежно від обробітку грунту, мінеральних добрив та ширини міжряддя при зрошенні

  • V. Ushkarenko Херсонський державний аграрний університет
  • S. Lavrenko Херсонський державний аграрний університет
  • D. Maksymov Херсонський державний аграрний університет
Ключові слова: квасоля звичайна, урожайність зерна, обробіток ґрунту, мінеральні добрива, ширина міжряддя, зрошення

Анотація

У статті представлені результати багаторічних польових досліджень з вивчення продуктивності рослин квасолі звичайної залежно від обробітку ґрунту, мінеральних добрив та ширини міжряддя при зрошенні в умовах Південного Степу України. Проаналізовані експериментальні дані та висновки, підтверджені проведенням дисперсійного аналізу. Удосконалені елементи технології вирощування культури, які дають змогу отримувати високі врожаї зерна квасолі звичайної.

Посилання

1. Бабич А.О. Світові земельні, продовольчі і кормові ресурси. Київ: Аграрна наука, 1996. С. 147-271.
2. Минюк П.М. Фасоль. Минск: Ураджай, 1991. 92 с.
3. Біологічні особливості квасолі [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалів: http://ultraagro.blogspot.com/2014/09/blog-post_949.html
4. Біологічні та ботанічні особливості вирощування квасолі звичайної в дендропарку «Дружба» [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалів: http://www.br.com.ua/diplom/Biology/40696-8.html
5. Лихочвор В.В. Практичні поради з вирощування зернових і зернобобових культур в умовах Західної України. Львів: Українські технології, 2001. 128 с.
6. Шляхтуров Д.С. Урожайність квасолі звичайної залежно від технології вирощування і погодних умов. // Зб. наук. праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». Київ: 2008. Вип. 334. С. 85-89.
7. Фасоль чёрная Прето [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалів: http://fasol.tv/fasolepedia/detail.php?ID=13
8. Башаби С.Ф. Особенности ростовых процессов у фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris) // Проблемы развития сельскохозяйственного производства: материалы научной конференции СНО аграрного факультета, РУДН (20-21 апреля 2000 г.). Москва: 2000. С. 40-41.
9. Сайко О.Ю. Джерела для селекції квасолі овочевої, придатні до механізованого збирання. // Овочівництво і баштанництво. 2012. Вип. 58. С. 269-273.
10. Горова Т.К., Сайко О.Ю., Черкасова В.К. Особливості формування фаз вегетаційного періоду квасолі звичайної. // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2014. Вип. 17. С. 88-96.
11. Акуленко В.В. Ріст рослин квасолі звичайної залежно від технології вирощування в північній частині Лісостепу. // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2014. Вип. 16. С. 5-11
12. Овчарук О.В. Агроекологічна характеристика сортів квасолі звичайної та їх продуктивність в умовах Західного Лісостепу. // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2014. Вип. 85. С. 92-97.
13. Бахмат М.І., Овчарук О.В. Вплив різної норми висіву квасолі звичайної за широкорядного способу сівби на врожайність зерна та економічну ефективність технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу. // Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82. С. 92-95.
14. Omae H., Kumar A., Egawa E. and other. (2007). Assessing drought tolerance of snap bean (Phaseolus vulgaris) from genotypic differences in leaf water relations, shoot growth and photosynthetic parameters. Plant Production Science. Vol. 10. Р. 28-35.
15. Методика польового досліду (зрошуване землеробство):[навчальний посібник]. / Ушкаренко В.О. та ін. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 448 с.
16. Наукові дослідження в агрономії: [навчальний посібник] / Ушкаренко В.О. та ін. Херсон: Грінь Д.С., 2016. 316 с.
17. Дисперсійний і кореляційний аналіз результатів польових дослідів: [навчальний посібник]. / Ушкаренко В.О. та ін. Херсон: Айлант, 2008. 372 с.
Опубліковано
2017-12-24