Закономірності змін якості води за довжиною Дніпра

  • V. Vyshnevskyi Інститут водних проблем і меліорації НААН
  • S. Shevchuk Інститут водних проблем і меліорації НААН
  • O. Kravtsova Дніпровське басейнове управління водних ресурсів
Ключові слова: ріка Дніпро, якість води, водосховища, Бортницька станція аерації

Анотація

Наведено відомості щодо найважливіших показників якості води за довжиною  Дніпра. Показано зміни середніх, максимальних і мінімальних значень. Встановлено, що невелика водність Дніпра у 2015–2017 рр., яка спостерігалася за умов високої температури повітря і води, позначилася на якості води, зокрема спричинила збільшення концентрації сухого залишку і водночас зменшення розчиненого кисню. Встановлено, що значним забруднювачем Дніпра є Бортницька станція аерації

Посилання

1. Бабій П.О., Вишневський В.І., С.А. Шевчук. Річка Рось та її використання. Київ: Інтерпрес ЛТД. 2016. 128 с.
2. Вишневський В.І. Ріка Дніпро. Київ: Інтерпрес ЛТД. 2011. 384 с.
3. Вишневський В.І., Лопата Л.М. “Цвітіння” води на водозаборі Дніпровської водопровідної станції. // Меліорація і водне господарство. 2016. Вип. 104. С. 31–35.
4. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ / Денисова А.И. и др. Киев: Наук. думка. 1989. 216 с.
5. Гидрохимическая характеристика Киевского водохранилища на современном этапе его существования / В.М. Якушин и др. // Гидробиологический журнал. 2017. Т. 53, № 4. С. 104–120.
6. Линник П.Н., Жежеря В.А. Содержание и формы миграции свинца в поверхностных водах. // Гидробиологический журнал. 2016. Т.52, № 5. С. 95–118.
7. Осадча Н.М. Баланс стоку гумусових речовин у каскаді дніпровських водосховищ. Наук. праці УГМІ. 2012. Вип. 263. С. 81–99.
8. http://watermon.iisd.com.ua/EcoWaterMon/MapEcoWaterMon/Index – сайт з даними моніторингу стану поверхневих вод України.
Опубліковано
2017-12-24