Comparative analysis of the profile variability of black soil water-physical properties when long-term applying plowing and no-till technologies use (the case of Panfily Research Station)

Keywords: plowing, no-till, soil matrix, pore space structure, water holding capacity, soil moisture conductivity, moisture conductivity inversion

Abstract

The results of actual research on profile variability of soil water-physical properties of undisturbed structure at the plots, where traditional plowing and no-till technology have been applied for 11 years, are given. The comparative research was conducted based on a stationary field experiment, which is carried out at Panfily Research Station of the National Scientific Center "Institute of Agriculture NAAS" when applying a system of laboratory diagnostics of water-physical properties created in the Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS based on hydrophysical methods. The characteristics of main hydrophysical functions, namely moisture conductivity and water holding capacity, as well as hydrological constants -  maximum hygroscopic moisture, withering point, minimal water holding capacity, maximum water holding capacity,  specific surface area and active moisture range were obtained for three different depths.

Based on the results of comparison, it was found that mesoporosity was more developed in the soil on the plots under plowing, while macroporosity was more developed on the no-till plots. The fundamental result is determining the inversion type of profile distribution of moisture conductivity in unsaturated soil. Thus, under on the no-till plots the highest values of moisture conductivity were observed in the deepest soil layer (0,70-0,85 m), decreasing to the soil surface, while on the plots under plowing the highest values of moisture conductivity were observed in cultivated soil layer (0,00-0,15 m), which naturally decreased in depth. The profile distribution of moisture conductivity on the no-till plots contributed to the infiltration supply of groundwater and capillary feeding of soil root layers from the deeper ones.

Author Biographies

S. S. Kolomiiets, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS, Kyiv

Ph. D of  agricultural sciences

A. S. Bilobrova, Institute of Water Problems and Land Reclamation of NAAS, Kyiv

Ph. D student

V. M. Vyr’ovka, Panfilska Research Station NSC "Institute of Agriculture of NAAS", Kyiv region, Yagotyn district.

Ph. D. of agricultural sciences

References

1. Antropohennaya y estestvennaya evolyutsyya pochv y pochvennoho pokrova [Anthropogenic and natural evolution of soils and soil cover] (1989) / materyaly (tezysy) Vsesoyuznoho soveshchanyya. Moskva : Pushchyno, 340. [in Russian].
2. Kosolap, M.P., & Krotinov, O.P. (2011). Systema zemlerobstva no-till [No-till farming system]: navch. pos. Kyyiv : «Lotos»,. 352. [in Russian].
3. Petrychenko, V. F., Kolisnyk, S. I., Panasyuk. O. Ya., Yermolayev, M. M., & Khakhula, V. S. (2013). Vplyv nul'ovoho obrobitku hruntu na yoho fizychni vlastyvosti v Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrayiny [Influence of zero tillage on its physical properties in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine] Ahrobiolohiya. Bila Tserkva,. №11 (104), 183-186. [in Ukrainian].
4. Borona, V.P., Zadorozhnyy, V.S., & Kolodiy, S.V. (2013). Vodno-fizychni vlastyvosti gruntu ta zabur’yanenist' posiviv kukurudzy zalezhno vid system osnovnoho obrobitku gruntu [Water-physical properties of soil and weediness of corn crops depending on the systems of basic tillage]. Kormy i kormovyrobnytstvo. Vinnytsya, 75, 130-136. [in Ukrainian].
5. Sydyakina, O.V., & Nyzheholovenko, A.V. (2012). Vodno-fizychni vlastyvotsi temno-kashtanovoho hruntu zalezhno vid sposobiv yoho obrobitku pid posivom horokhu v umovakh Pivdennoho Stepu Ukrayiny [Water-physical properties of dark chestnut soil depending on the methods of its cultivation under pea sowing in the Southern Steppe of Ukraine]. Tavriys'kyy naukovyy visnyk. Kherson, 81, 188-194. [in Ukrainian].
6. Kosolap, M.P., & Krotinov, O.P. (2004). Zmina vodno-fizychnykh vlastyvostey chornozemu typovoho pry perekhodi do tekhnolohiy no-till [Changes in water-physical properties of typical chernozem during the transition to no-till technologies.]. Dopovid' na mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi z nahody 100-richchya z dnya narodzhennya prof. Horodn'oho M.H. Kyyiv: NUBIPU, № 75. [in Ukrainian].
7. Hartge/Horn (2016). Essential Soil Physics /Robert Horton, Rainer Horn, Jorg Bachmann, Stephan Peth. Stuttgart, Germany: Schweizerbart Science Publishers, 391.
8. Medvedev, V.V. (2004). Plotnost' slozhenyya pochv [Density of soil]. Khar'kov,. 243. [in Russian].
9. Romashchenko, M., & Kolomiiets, S. (2015) Dynamic model of soil functioning and development. Wageningen Soil Conference 2015 «Soil Science in a Changing World» 23-27 August 2015, Wageningen The Netherlands, DRAFT BOOK of Abstracts, 228.
10. Kolomiyets', S.S. (2021) Termodynamichna systema gruntu, yoho homeostaz i virohidnyy mekhanizm utvorennya struktury [Thermodynamic system of soil, its homeostasis, and probable mechanism of structure formation]. Visnyk ahrarnoyi nauky. Kyyiv, 3, 14-22. [in Ukrainian].
11. Romashchenko, M.I., Husyev, Yu.V., Shatkovs'kyy, A.P., Saydak, R.V., Yatsyuk, M.V., Shevchenko, A.M., & Matyash, T.V. (2020). Vplyv suchasnykh klimatychnykh zmin na vodni resursy ta sil's'kohospodars'ke vyrobnytstvo [Impact of climate change on water resources and agricultural production]. Melioratsiya i vodne hospodarstvo, 1, 5-22. [in Ukrainian].
12. Kolomiyets', S.S. (1999). Ekolohichna kharakterystyka gruntu [Ecological characteristics of the soil]. Visnyk ahrarnoi nauky, 12, 9-13. [in Ukrainian].
13. Yatsyk, M.V., & Kolomiyets', S.S. (2009). Sposib vyznachennya struktury porovoho prostoru gruntiv (dyspersnykh seredovyshch) [Method for determination of structure of porous space of earths (disperse media)]. Patent of Ukraine. №45287. [in Ukrainian].
14. Romashchenko, M.I., Kolomiyets', S.S., & Bilobrova, A.S. (2019). Systema laboratornoho diahnostuvannya vodno-fizychnykh vlastyvostey gruntiv [System of laboratory diagnostic for water-physical soil properties] Melioratsiya i vodne hospodarstvo, 2, 199-208.
15. Pochvy. Metody opredeleniya vlazhnosty, maksymal'noy gigroskopycheskoy vlazhnosty y vlazhnosty ustoychyvoho zavyadanyya rastenyy [The soil. Methods for determination of moisture, maximum hygroscopic moisture and wilting moisture plants]. (1990). GOST 28268-89. Mezhhosudarstvennyi standart. Moskva : Yzdatel'stvo standartov. [in Russian].
16. Spravochnyk hydrolohycheskykh svoystv pochv Ukraynskoy SSR [Handbook of hydrological properties of the soils Ukrainian SSR]. (1965). Lenynhrad : Hydrometeoyzdat [in Russian].
17. Veryho, S. A., & Razumova, L. A. (1973). Pochvennaya vlaha (prymenytel'no k zaprosam sel'skoho khozyaystva) [Soil moisture (as applied to agricultural needs)]. Lenynhrad : Hydrometeoyzdat. [in Russian].
Published
2021-12-23
How to Cite
Kolomiiets, S., Bilobrova, A., Vyr’ovka, V., & Tarasenko, T. (2021). Comparative analysis of the profile variability of black soil water-physical properties when long-term applying plowing and no-till technologies use (the case of Panfily Research Station). Land Reclamation and Water Management, (2), 101 - 133. https://doi.org/10.31073/mivg202102-289

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.