The current state of the Almaznoe lake and the measures for its ecological recovery

  • S. A. Shevchuk Institute of water problems and land reclamation NAAS
  • O. M. Kozytskyi Institute of water problems and land reclamation NAAS
  • V. I. Vyshnevskyi Institute of water problems and land reclamation NAAS
Keywords: Lake Diamond, morphometric characteristics,, quality and, data from remote sensing of the Earth

Abstract

The creation history of the Almaznoe lake is presented. The information about its morphometric features, water exchange and hydrochemical parameters are given. The data of remote sensing, indicating the problem state of the lake, are presented.

Author Biographies

S. A. Shevchuk, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Ph.D

V. I. Vyshnevskyi, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Dr. habil.

 

 

 

References

1. Vyshnevskyy V.І., Shevchuk S.A. Ocіnyuvannya stanu vodnyh ob’yektіv Kyyeva za danymy dystancіynogo zonduvannya Zemlі // Ukrayinskyy zhurnal dystancіynogo zonduvannya Zemlі. – 2016. – № 11. – S. 4–9.
2. Ekologіchnyy stan vodoym m. Kyyeva. – K.: Fіtosocіocentr, 2005. – 219 s.
3. Ekologіchnyy stan kyyivskyh vodoym. – K.: Fіtosocіocentr, 2010. – 257 s.
Ekologіchnі problemy kyyivskyh vodoym і pryleglyh terytorіy / Za red. Romanenka O.V. – K.: Naukova dumka, 2015. – 192 s.
4. Klochenko P. D. Strukturno-funcyonalnaya organyzacyya fytoplanktona v zaroslyah y na otkrytyh uchastkah ozer g. Kyeva [Tekst] / P.D. Klochenko, T.F. Shevchenko, G.V. Harchenko // Gydrobyologycheskyy zhurnal. – 2015. – T. 51. № 1. – S. 49–65.
5. Prokopchuk M.S., Pogoryelova Yu.V. Vmіst bіogennyh rechovyn u vodoymah mіsta Kyyeva // Gіdrologіya, gіdrohіmіya, gіdroekologіya. – 2016. – № 3 (42). – S. 76–84.
6. Vyshnevskyy V. І., Shevchuk S. A., Shevchenko І. A. Vykorystannya danyh dystancіynogo zonduvannya zemlі dlya z’yasuvannya ekologіchnogo stanu vodnyh ob’yektіv Kyyeva //Suchasnі problemy arhіtektury ta mіstobuduvannya. – 2016. – №. 46. – S. 227-231.
Published
2017-03-31
How to Cite
Shevchuk, S., Kozytskyi, O., & Vyshnevskyi, V. (2017). The current state of the Almaznoe lake and the measures for its ecological recovery. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 39 - 45. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/33