Research the value of consumed electric power in water supply systems from underground sources by change of the zoning coefficient and the effect of multi-zone tariffs

  • H. А. Syzonenko
Keywords: water supply system, water well, underground water, electricity cost, multi-zone tariffs

Abstract

The article contains results of researching cost of consumed electric energy in water supply systems by using multi-zone tariffs and different modes supply water by water intake wells to the regulating volume.

References

1. Adamenko Y. Potencyal energoeffektyvnosty pry vodosnabzhenyy y vodootvedenyy – praktycheskye prymery v Ukrayne / Y. Adamenko, A. Kovtun. – WILO Ukrayna. – K.: 2009. – 7 s.
2. Skochylo D.B. Gydravlycheskoe modelyrovanye kak osnova upravlenyya razvytyem y ekspluatacyey systemy podachy y raspredelenyya vody / D.B. Skochylo, L.Y. Kantor, A.F. Hatypov // Vodosnabzhenye y sanytarnaya tehnyka, № 3, 2008. – S. 19-24.
3. Agadzhanov G.K. Puty snyzhenyya rashoda elektroenergyy v vodoprovodno-kanalyzacyonnom hozyaystve / G.K. Agadzhanov // Sb. dokl. Mezhd. Kongressa «Ekologyya, tehnologyya, ekonomyka vodoprovoda y kanalyzacyy». – Yalta, 1999. – S. 47-49.
4. Polyschuk S.Y. Energosberegayuschye tehnologyy dlya predpryyatyy GhKH y ne tolko… / S.Y. Polyschuk, Y.S. Kutran // Voda і vodoochysnі tehnologіyi, 2010, № 3-4. – S. 64-67.
5. Ageev M. K. Sovremennye napravlenyya optymyzacyy system vodosnabzhenyya / M. K. Ageev // Vodosnabzhenye y sanytarnaya tehnyka, № 12, 2014. – S. 4-14.
6. Horuzhyy P.D. Resursozberіgayuchі tehnologіyi vodopostachannya / P.D. Horuzhyy, T.P. Homutecka, V.P. Horuzhyy. – K.: Agrarna nauka, 2008. – 534 s.
7. Homutecka T.P. Energooschadne vodopostachannya / T.P. Homutecka – K.: Agrarna nauka, 2016. – 304s.
8. Іnformacіynyy resurs http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GK4298.html Postanova NKRE vіd 20.12.2001 № 1241 (іz zmіnamy ta dopovnennyamy).
9. Іnformacіynyy resurs https://kyivenergo.ua/ee-company/tarifi Taryfy na elektrychnu energіyu (krіm naselennya).
10. Homutecka T.P. Doslіdzhennya docіlnostі zastosuvannya bagatozonnyh taryfіv na elektroenergіyu u vodopostachannі / T.P. Homutecka, G.A. Syzonenko // Melіoracіya і vodne gospodarstvo. Vyp.101. – K: ІVPіM NAAN, 2014. – S. 112-123.
11. Homutecka T.P. Energooschadne vodopostachannya: problemy і rіshennya (na prykladі Chernіgіvskogo vodoprovodu) / T.P. Homutecka, G.A. Syzonenko // Problemy vodopostachannya, vodovіdvedennya ta gіdravlіky: nauk-tehn. zb. Vyp.23. – K.: KNUBA, 2014. – S. 53-59.
Published
2017-03-31
How to Cite
Syzonenko, H. (2017). Research the value of consumed electric power in water supply systems from underground sources by change of the zoning coefficient and the effect of multi-zone tariffs. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 46 - 50. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/34