Experiences and prospects for growing high-yield fodder crops (barnyard, amaranth and fodder beans) on drained lands under climate change

  • M. V. Yatsyk Institute of water problems and land reclamation NAAS
  • G. V. Voropay Institute of water problems and land reclamation NAAS
  • S. M. Kika Institute of water problems and land reclamation NAAS
Keywords: high yield crops, leaf area, groundwater level, soil moisture, water consumption

Abstract

The results of analytical researches on the cultivation of barnyard, amaranth and fodder beans on drained lands are given. A number of criteria have been selected (productivity and adaptive capacity, energy and nutritional value, spectrum of use), which indicate the perspective of growing these crops on drained lands. The results of researches on the pilot sites of the Sarnenska experimental station (SES), where a rather high productivity of their vegetative mass was provided under the heavy weather conditions, are presented.

Author Biographies

M. V. Yatsyk, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Ph.D

G. V. Voropay, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Ph.D

References

1. Zubec M.V. Naukovі osnovy agoropromyslovogo vyrobnyctva v zonі Polіssya і Zahіdnogo ragіonu Ukrayiny / M.V. Zubec, V.P. Sytnyk. – K.: Urozhay, 2004. – 558 s.
2. Pryvedenyuk V.M. Vyroschuvannya payzy na radіacіyno-zabrudnenyh ґruntah Polіssya / V.M. Pryvedenyuk, D. M. Ponomarchuk // Vіsnyk agrarnoyi nauky. – 2001. – №4. – S. 58 – 60.
3. Shevchenko V.P. Kormovye kultury na osushenyh zemlyah / V.P. Shevchenko. – M.: Kolos, 1977. – S. 88 – 116.
4. Uteush Yu.A. Kormovі resursy flory Ukrayiny / Yu.A. Uteush, M.G. Lobas. – K.: Naukova dumka, 1996. – 218 s.
5. Uteush Yu.A. Novye perspektyvnye kormovye kultury /Yu.A.Uteush. – K.: Naukova dumka, 1991. – 192 s.
6. Zosymchuk O.A. Vyroschuvannya maloposhyrenyh і netradycіynyh kormovyh kultur na osushuvanyh torfovyh ґruntah Zahіdnogo Polіssya / O.A. Zosymchuk, M.D. Zosymchuk // Vіsnyk Lvіvskogo nacіonalnogo agrarnogo unіversytetu. – Serіya “Agronomіya”. – № 13. – 2009. – S. 434 – 440.
7. Veremeyenko S.І. Energetychna ta ekonomіchna efektyvnіst agrozahodіv pry vyroschuvannі bagatorіchnyh zlakovyh trav na osushuvanyh torfovyh gruntah / S.І. Veremeyenko, S.І. Koval / Vіsnyk HNAU іm. V.Dokuchayeva, 2005. – №1. – S. 156 – 161.

8. Babych A.O. Svіtove vyrobnyctvo odnorіchnyh zernovyh bobovyh kultur dlya vyrіshennya problemy bіlka і bіologіchnogo azotu / A.O. Babych, V.F. Petrychenko, A.A. Poberezhna // Materіaly Pershoyi Vseukrayinskoyi (mіzhnarodnoyi) konferencіyi po problemі “Kormy і kormovyy bіlok” 16–17 lystopada 1994 r. – Vіnnycya, 1994. – S. 164–165.
9. Osadec Ya. Kormovі boby – cіnna kormova kultura / Ya. Osadec, V. Vіvcharyk // Propozycіya. – 2002. – № 11.– S. 45 – 47.
10. Zosymchuk O.A. Kormova ta nasіnnyeva produktyvnіst payzy na osushuvanyh torfovyh ґruntah zahіdnogo polіssya / O.A. Zosymchuk // Іntensyfіkacіya tehnologіy – shlyah do pіdvyschennya efektyvnostі zemlerobstva: materіaly Vseukr. nauk.-prakt. Іnternet-konf. 20 grudnya 2012 r. – Rіvne, 2012. – S. 48 – 51.
11. Stecyuk M. Perspektyvna payza / The Ukrainian Farmer. – 13 May. – 2015. – P. 90.
12. Caryk Z.O. Rezultaty selekcіyi novyh kormovyh kultur v umovah Zahіdnogo regіonu Ukrayiny / Z.O. Caryk // Vіsnyk agrarnoyi nauky. Specіalnyy vypusk, lypen. – 2001. – S. 93 – 95.
13. Veremeyenko S.І. Evolyucіya ta upravlіnnya produktyvnіstyu ґruntіv Polіssya / S.І. Veremeyenko. – Luck, Vyd-vo Nadstyr’ya, 1997. – 312 s.
14. Onyango C.M., Imungi J.K., Mose L.O., Harbinson J., Olaf Van Koteen. Feasibility of commercial production of amaranth leaf vegetable by small scale farmers in Kenya // African Crop Science Conference Proceedings. – 2009. – Vol. 9. – R. 767 – 772.
Published
2017-03-31
How to Cite
Yatsyk, M., Voropay, G., & Kika, S. (2017). Experiences and prospects for growing high-yield fodder crops (barnyard, amaranth and fodder beans) on drained lands under climate change. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 61 - 66. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/38