Ecologically balanced use of drained peat lands in the field of land reclamation

  • S. S. Kolomiets Institute of water problems and land reclamation NAAS
  • I. M. Pyyipchuk Institute of water problems and land reclamation NAAS
Keywords: peat restoration, sequestration of CO2, water supply

Abstract

A model of cascade meliorative systems providing sequestration of greenhouse gas emissions, reproduction of a peat deposit, as well as increasing the biodiversity and water availability of drainage-humidifying reclamation systems under conditions of climate aridization.

Author Biography

S. S. Kolomiets, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Ph.D

References

1. Bondar O.І., Konіschuk V.V. Gelologіya: koncepcіya rozvytku, metodologіya, suchasna paradygma vyvchennya bolіt, torfovysch ta yih ekologіchna pasportyzacіya //Agroekologіchnyy zhurnal, 2011. – Specvypusk. – S. 25-30.
2. Konіschuk V.V. Іmplementacіya oselyschnoyi dyrektyvy YeS schodo Ramsarskyh vodno-bolotnyh ugіd Polіssya Ukrayiny //Materіaly mіzhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferencіyi «Upravlіnnya vodnymy resursamy v umovah zmіn klіmatu», prysvyachenoyi Vsesvіtnomu dnyu vody 21 bereznya 2017 r. – K.: TOV «CP «Komprynt», 2017. – S. 92-93.
3. Rakovych V.A. Sravnytelnaya ocenka ystochnykov y stokov dyoksyda ugleroda y metana v osushennyh y natyvnyh torfyano-bolotnyh ekosystemah /Povyshenye effektyvnosty melyoracyy selskohozyaystvennyh zemel: materyaly Mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferencyy, 20-22 sentyabrya 2005 g. – Mynsk, 2005. – S. 340-342.
4. Sіlskogospodarske vykorystannya osushuvanyh zemel gumіdnoyi zony Ukrayiny. Metodychnі rekomendacіyi. – K.: Agrarna nauka, 2000. – 75 s.

5. Racіonalne vykorystannya ґruntovyh resursіv і vіdtvorennya rodyuchostі ґruntіv: organіzacіyno-ekonomіchnі, ekologіchnі і normatyvno-pravovі aspekty: kolektyvna monografіya /Za red. S.A. Balyuka, A.V. Kuchera. – Harkіv: Smugasta typografіya, 2015. – 428 s.

6. Kopytovskyh A.V., Bohonko V.Y. Effektyvnost osushenyya bolotnyh ekosystem v Belorusskom Polese /Ekologycheskoe sostoyanye pryrodnoy sredy y nauchno-praktycheskye aspekty sovremennyh melyoratyvnyh tehnologyy: Sb. nauchnyh trudov //Pod obschey red. Yu.A. Mazhayskogo. – Vyp. 3. – Ryazan: Mescherskyy fylyal GNU VNYYGYM Rosselhozakademyy, 2008. – S. 344-348.
7. Ocіnka ekologіchnyh zbytkіv ekosystem na osnovі energetychnyh pokaznykіv /Ya.P. Dіduh, V.V. Rasevych, S.O. Gavrylov, U.M. Aloshkіna //Nauka ta іnnovacіyi, 2009. – №5. –T. 5. – S. 62-72.
8. Ekologіya vodno-bolotnyh ugіd і torfovysch (zbіrnyk naukovyh statey) //Gol. red. V.V. Konіschuk. – K.: TOV «NVP «Іnterservіs», 2014. – 300 s.

9. Torfovo-zemelnyy resurs Ukrayiny (koncepcіya kompleksnogo vykorystannya) /Za red. V.P. Sytnyka, R.S. Truskaveckogo. – Harkіv: NNC «ІGA іm. O.N. Sokolovskogo», 2010. – 71s.
10. Ekologo-ekonomycheskoe obosnovanye melyoracyy torfyano-bolotnyh kompleksov y tehnologyy yh racyonalnogo yspolzovanyya (Pod obschey red. prof. Yu.A. Mazhayskogo). – Ryazan: FG BOU VPO RGATU, 2012. – 302 s.
11. Kolomіyec S.S. Metodychnі pіdhody do ocіnky ta optymіzacіyi agrolandshaftnogo oblashtuvannya melіoratyvnyh system gumіdnoyi zony Ukrayiny /S.S. Kolomіyec, M.V. Yacyk //Melіoracіya і vodne gospodarstvo. – Vyp. 95. –K., 2008. – S. 196-202.
Published
2017-03-31
How to Cite
Kolomiets, S., & Pyyipchuk, I. (2017). Ecologically balanced use of drained peat lands in the field of land reclamation. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 67 - 70. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/39