Regulation of soil water regime on the areas with locally developed micro relief

  • N. W. Mozol Institute of water problems and land reclamation NAAS
Keywords: reclaimed land, reclamation system, developed microrelief, regulatory network

Abstract

The results of studies of the regulation of the water regime of soils on the territories with difficult terrain using advanced modular systems. It is established that introduction of the offered system ensures optimal water regime of soils in accordance with the requirements of the crops they grow, regardless of the geomorphological conditions.

References

1. Koncepcіya efektyvnogo vykorystannya osushuvanyh zemel gumіdnoyi zony Ukrayiny (naukovі zasady) / Romaschenko M.І., Tararіko Yu.O., Yacyk M.V. [ta іn.]; ІVPіM NAAN, NNC «Іn-t zemlerobstva» NAAN, NNC «ІGA іm. Sokolovskogo» NAAN ta іn. – K.: CP «Komprynt», 2015. – 22 s.
2. Ekologіchnyy stan ґruntіv Ukrayiny / S.A. Balyuk, V.V. Medvedyev, M.M. Mіroshnychenko, [ta іn.] // Ukrayinskyy geografіchnyy zhurnal. — 2012, № 2. – S. 38-42.
3. Kostyakov A. N. Osnovy melyoracyy / A.N. Kostyakov – M.: Selhozgyzdat. – 1960. – 622 s.
4. Proektuvannya ta ekspluatacіya osushuvalno-zvolozhuvalnyh system na zemlyah z peresіchnym relyefom / P.І. Gac, V.V. Yepіk, V.B. Komar [ta іn.] – Rіvne: UІІVG. – 1994. – 104 s.
5. Metodyka provedennya naturnyh obstezhen ta ocіnky tehnіchnogo stanu melіoratyvnyh system gumіdnoyi zony / Yacyk M.V., Chalyy B.І., Mozol N.V. — K.: CP «Komprynt», 2015. – 46 s.
6. Chalyy B.І. Proektuvannya osushuvalno-zvolozhuvalnyh system blochnogo typu / Chalyy B.І., Mozol N.V. // Vodne gospodarstvo Ukrayiny. – 2009. — №3. – S.55-56.
7. Transformacіya osushuvanyh torfovyh ґruntіv Zahіdnogo Polіssya za dovgotryvalogo sіlskogospodarskogo vykorystannya / Yu.O. Tararіko, L.V. Dacko, M.G. Stecyuk, M.D. Zosymchuk // Vіsnyk agrarnoyi nauky. – 2016.– № 9. – S. 56–60.
8. Scientific edition. 22nd Congress International Commission on Irrigation and Drainage: Abstracts, Guanju, 13-20 sep. 2014 / the editorial Board: Benjamin Davis, etc.; – Tashkent, 2014.
9. Lauren Quinn. What Makes Farmers try new Practices / Lauren Quinn, University of Illinois // Agprofessional magazine. – 2017. Vol.1. lss. 1. – P. 6-14.
Published
2017-03-31
How to Cite
Mozol, N. (2017). Regulation of soil water regime on the areas with locally developed micro relief. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 71 - 75. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/40