Method for determining optimal design values of flood security at the design stage of engineering systems for flood protection

  • V. I. Petrochenko Institute of water problems and land reclamation NAAS
Keywords: floods, flood security, flood damage, flood control systems, construction and reconstruction of systems, flood damage avoidance, investment return index, efficiency measures

Abstract

The problem of increasing the efficiency of investing in flood prevention activities by improving the design solutions of protective engineering systems is considered. The effectiveness of flood control systems projects is suggested to be estimated by the value of the investment return index for the construction and reconstruction of systems. To achieve the maximum index of return on investment, the methodological basis for selecting optimal design values ​​for flood security was developed and proposed for practical use at the design stage of flood control systems.

Author Biography

V. I. Petrochenko, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Ph.D

References

1. Alekseev N.A. Styhyynye yavlenyya v pryrode: proyavlenye, effektyvnost zaschyty / N.A. Alekseev. – M.: Mysl, 1988. – 254 s.
2. Petrochenko V.Y. Metodologycheskye osnovy ustoychyvogo socyalno-ekonomycheskogo razvytyya terrytoryy transgranychnogo Polesya v zonah proyavlenyya negatyvnyh posledstvyy vozdeystvyya poverhnostnyh y gruntovyh vod. / V.Y. Petrochenko. // Problemy racyonalnogo yspolzovanyya pryrodnyh resursov y ustoychyvoe razvytye Polesya : sb. dokl. Mezhdunar. nauchn. konf. V 2-h t., T. 1 / Nac. Akad. nauk Belarusy [y dr.]. – Mynsk : Belaruskaya navuka, 2016. – S. 185-189.
3. Romaschenko M.І. Vodnі styhіyi. Karpatskі povenі. Statystyka, prychyny, regulyuvannya / M.І. Romaschenko, D.P. Savchuk / Za redakcіyeyu M.І. Romaschenka. – K.: Agrarna nauka, 2012. – 304s.
4. Dyrektyva № 2007/60 Evropeyskogo parlamentu і Rady YeS pro ocіnku і upravlіnnya ryzykamy, pov’yazanymy z povenyamy (Strasburg, 23 zhovtnya 2007 roku).
5. Samohyn A.A. Praktykum po gydrologyy / A.A. Samohyn, N.N. Soloveva, A.M. Doganovskyy. – L.: Gydrometeoyzdat, 1980. – 296 s.
6. Petrochenko V.І. Ekologo-ekonomіchna efektyvnіst protypavodkovyh zahodіv / V.І. Petrochenko, V.A. Stashuk. – K.: DІUEVR, 2009. – 62 s.
7. Patent na korysnu model №86677. Protypavodkova gіdroenergetychna sporuda / Romaschenko M.І., Petrochenko V.І., Savchuk D.P. – 2014, Byul. №1.
8. Patent na korysnu model №87450. Gіrske protypavodkove vodoshovysche / Petrochenko V.І., Petrochenko O.V. – 2014, Byul. №3.
9. Patent na korysnu model №86676. Pokryttya beregіv vodnyh ob’yektіv / Petrochenko V.І., Shevchenko A.M., Savchuk D.P., Petrochenko O.V.– 2014, Byul. №1.
10. Petrochenko V.І. Metod bіfurkacіyi bazysu ta yogo zastosuvannya pry rozrobcі proektіv zahystu vіd shkіdlyvoyi dіyi vod. / V.І. Petrochenko // Materіaly Mіzhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferencіyi «Vodnі resursy Ukrayiny ta melіoracіya zemel» (22 bereznya 2013). – K.: Derzhvodagentstvo, ІVPіM NAAN – 2013. – S. 12-14.
Published
2017-03-31
How to Cite
Petrochenko, V. (2017). Method for determining optimal design values of flood security at the design stage of engineering systems for flood protection. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 99 - 106. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/45