Improvement of the process of restoration of filters of a group of water purification plants connected in parallel

  • O. V. Petrochenko Institute of water problems and land reclamation NAAS
Keywords: drinking water supply, drip irrigation, water treatment system, water treatment plant, filter, filter dirt capacity

Abstract

An innovative method for restoring the working capacity of filters of a group of parallel water treatment plants for drinking water supply and drip irrigation systems is proposed. The scientific substantiation of regimes of filter restoration according to the proposed method is given. The technical and economic efficiency of the new method is proved.

Author Biography

O. V. Petrochenko, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Ph.D

References

1. Ghurba M.G. Podgotovka vody dlya hozyaystvenno-pytevogo y tehnycheskogo vodosnabzhenyya / M.G. Ghurba // Vodosnabzhenye y sanytarnaya tehnyka. – 2004. – №2. – S.10-13.
2. Pastuhov V.І. Pіdgotovka vody dlya kraplynnogo zroshennya // V.І. Pastuhov, V.V. Tarasenko // Pracі Tavrіyskogo derzhavnogo agrotehnologіchnogo unіversytetu. – 2013. Vyp. 13, t. 3. – S. 129-133.
3. Horuzhyy P.D. Analіz roboty Zahіdnogo grupovogo vodoprovodu Zaporіzkoyi oblastі / P.D. Horuzhyy, O.V. Petrochenko // Vodne gospodarstvo Ukrayiny. – 2012. – №5. – S. 27-30.
4. DSaNPіN 2.2.4-171-10. Gіgіyenіchnі vymogy do vody pytnoyi, pryznachenoyi dlya spozhyvannya lyudynoyu. Zatverdzheno nakazom MOZU 12.09.2010, №400. Zareyestrovano v MYuU 1.07.2010, №452/17747.
5. DSTU 7591 : 2014. Nacіonalnyy standart Ukrayiny. Yakіst vody dlya system kraplynnogo zroshennya. Agronomіchnі, ekologіchnі ta tehnіchnі kryterіyi. Zatverdzhenі Mіnekonomrozvytku Ukrayiny vіd 2.11.2014, № 1430.
6. Patent Ukrayiny na korysnu model №1055190. Sposіb ochystky vody na paralelno pracyuyuchyh fіltruvalnyh ustanovkah v systemah vodopostachannya / O.V. Petrochenko – Opubl. 10.03.2016, byul. №5.
Published
2017-03-31
How to Cite
Petrochenko, O. (2017). Improvement of the process of restoration of filters of a group of water purification plants connected in parallel. Land Reclamation and Water Management, 105(1), 113 - 118. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/47