Bloom of water on the water intake of the Dnipro water processing station

  • V. I. Vyshnevskyi Institute of water problems and land reclamation NAAS
  • L. M. Lopata ПАТ “Київводоканал”
Keywords:

Abstract

It was shown the main peculiarities of water bloom on Dnipro water processing station. It was identified the jump of bloom during summer 2015 and 2016 caused by a small water runoff of the Dnipro river and simultaneously by high air and water temperature.

Author Biography

V. I. Vyshnevskyi, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Dr. habil.

References

1. Vyshnevskyy V.І. Rіka Dnіpro. – K.: Іnterpres LTD, 2011. – 384 s.
2. Zadorozhna G.M., Scherbak V.І. Vplyv sonyachnoyi radіacіyi і temperatury vody na rozvytok fіtoplanktonu Kanіvskogo vodoshovyscha // Gydrobyol. zhurnal. – 2016. – T. 5. № 52. S. 18–27.
3. Korneva L.G. Formyrovanye fytoplanktona vodoemov basseyna Volgy pod vlyyanyem pryrodnyh y antropogennyh faktorov // Avtoref. dyss. na soysk. uchen. step. d-ra byol. nauk. – Spb., 2009. – 47 s.
4. Rastytelnost y bakteryalnoe naselenye Dnepra y ego vodohranylysch / L.A. Syrenko, Y.L. Korelyakova, L.E. Myhaylenko y dr. – K.: Nauk. dumka, 1989. – 232 s.
5. Romanenko V.D. Osnovy gydroekologyy. – K.: Geneza, 2004. – 664 s.
6. Shevchuk S.A., Vyshnevskyy V.І., Shevchenko І.A. Vykorystannya danyh DZZ dlya vstanovlennya ekologіchnogo stanu Dnіprovskyh vodoshovysch // Pracі Centralnoyi geofіzychnoyi observatorіyi. – K.: Іnterpres LTD, 2014. – Vyp. 10 (24). – S. 72–78.
7. Scherbak V.Y., Zadorozhnaya A.M. Sezonnaya dynamyka fytoplanktona kyevskogo uchastka Kanevskogo vodohranylysha // Gydrobyol. zhurnal. – 2013. – T. 49. № 2. – S. 28–38.
8. Scherbak V.І., Maystrova N.V. Fіtoplankton Kyyivskoyi dіlyanky Kanіvskogo vodoymyscha ta chynnyky, scho yogo vyznachayut. – K.: Іn-t gіdrobіologіyi NANU, 2001. – 70 s.
Published
2016-11-27
How to Cite
Vyshnevskyi, V., & Lopata, L. (2016). Bloom of water on the water intake of the Dnipro water processing station. Land Reclamation and Water Management, 104(2), 31 - 35. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/53

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.