Modern materials for repair and restoration of concrete of the hydraulic structures of water-reclamation complex

  • O. V. Kovalenko Institute of water problems and land reclamation NAAS
Keywords: concrete, dry building mixtures, restoration, repair, hydrotechnical structures, water-reclamation complex

Abstract

Modern market of repair dry construction mixtures of leading world manufacturers, their application areas, technological and physical-mechanical properties of repair composites on their basis are analyzed. The recipe for a new repair mixture «Remokret-IWPM» and the results of the study of its properties as a material for repair and restoration of concrete of the hydraulic structures of water-reclamation complex are given.

Author Biography

O. V. Kovalenko, Institute of water problems and land reclamation NAAS

Ph.D

References

1. Bogdanov Y.Ya. Suhye stroytelnye smesy dlya remonta asfaltobetonnyh pokrytyy v dorozhnoy otrasly / Y.Ya. Bogdanov, L.A. Yvanova // Probl. str-va y arhytektury. 24-ya regyon.nauch.-tehn.konf.- Krasnoyarsk:KrasGASA, 2006.- s.135-137.
2. Yvanova L.A. Bezbytumnaya kompozycyya na osnove suhyh stroytelnyh smesey dlya remonta dorozhnyh pokrytyy / L.A. Yvanova, V.A. Shevchenko: sb.st. shestoy vseros. konf. «Novoe v arhytekture, proektyrovanyy stroytelnyh konstrukcyy y rekonstrukcyy NASKR – 2007».- Cheboksary: 2007.- s.172-176.
3. Kozlov G.N. Suhye betonnye smesy «Emako» dlya remonta zhelezobetonnyh konstrukcyy transportnyh sooruzhenyy / G.N. Kozlov // Nauch.-tehn. ynform.sb./ Ynformavtodor.- M.: 2001, vyp., s.44-57.
4. Metodycheskye rekomendacyy po remontu cementobetonnyh pokrytyy avtomobylnyh dorog.-M.: Rosavtodor, 2003.- 19 s.
5. Remont aerodromnyh pokrytyy materyalamy Master Builders Solutions // Elektronnyy resurs: http://remont/askei/kiev/ua/articl/remont-aerodromnix-pokrytij-mat…
6. Avseenko A.A. Metodycheskye ukazanyya dlya opredelenyya stoymosty remonta aerodromnyh pokrytyy / A.A. Avseenko, A.A. Chutkov.- M.:MADY, 2010.- 58 s.
7. Bolshakov E.L. Suhye stroytelnye smesy dlya stroytelstva y ekspluatacyy mostov / E.L. Bolshakov // Problemy dolgovechnosty zdanyy y sooruzhenyy v sovremennom stroytelstve (Materyaly mezhdunarodnoy konferencyy 10-12 oktyabrya 2007). – SPb, RYF «Roza myra», 2007.- s.32-34.
8. Tehnologycheskye pravyla remonta kamennyh, betonnyh y zhelezobetonnyh konstrukcyy zheleznodorozhnyh mostov.-M:, OAO «Rossyyskye zheleznye dorogy», 2005.-
93 s.
9. Zaklyuchenye o prymenenyy suhyh remontnyh smesey marky MBR dlya zhelezobetonnyh mostovyh konstrukcyy.- M.: OAO CNYS NYC «Mosty», 2011.- 16 s.
10. Tehnycheskye rekomendacyy po ustranenyyu defektov zhelezobetonnyh yzdelyy y konstrukcyy.- M.: GUP «NYYMosstroy», 2007.- 22 s.
11. Osobennosty remonta gydrotehnycheskyh sooruzhenyy. Statya OOO «BASF Stroytelnye systemy» // Cenoobrazovanye y smetnoe normyrovanye v stroytelstve.- 2010.- №9.- s.12-14.
12. Remont gydrotehnycheskyh sooruzhenyy sostavamy MBR // elektronnyy resurs:http://quartz—ekb.tiu.ru p6081021 — remont—gidrotehnicheskih—sooruzhenij.html.
13. Patent na korysnu model № 93585. Kovalenko O.V., Ageyev A.O. Suha budіvelna sumіsh dlya remontnyh gіdroіzolyuyuchyh rozchynіv.- 2014.- Byul.№ 19.
14. Patent na korysnu model № 93586. Kovalenko O.V., Kruchenyuk V.D., Ageyev A.O. Suha budіvelna sumіsh dlya remontnyh gіdroіzolyuyuchyh rozchynіv.- 2014.- Byul.№ 19.
Published
2016-11-27
How to Cite
Kovalenko, O. (2016). Modern materials for repair and restoration of concrete of the hydraulic structures of water-reclamation complex. Land Reclamation and Water Management, 104(2), 108 - 112. Retrieved from http://mivg.iwpim.com.ua/index.php/mivg/article/view/68