Оцінка антропогенного навантаження на басейни малих річок Рівненської області

  • I. Gopchak Інститут водних проблем і меліорації НААН
Ключові слова: річка, поверхневі води, басейн, антропогенне навантаження, класифікація, оцінка

Анотація

Виконано розрахунок антропогенного навантаження і класифікацію екологічного стану басейнів малих річок Рівненської області за чотирма самостійними моделями основних підсистем басейну річки: радіоактивне забруднення території, використання земель, використання річкового стоку, якість води. Визначено величину індукційного коефіцієнта антропогенного навантаження .

Встановлено, що загальний стан басейнів малих річок Рівненської області в цілому задовільний.

Посилання

1. Яцик А.В., Петрук А.М., Канаш А.П. Методичне керівництво по розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих річок України. Київ: УНДІВЕП, 1992. 40 с.
2. Яцик А. В. Водогосподарська екологія: у 4 т., 7 кн. Київ: Генеза, Т. 3, кн. 5. 2004. 496 с.
3. Будз М. Д. Антропогенний фактор в формуванні гідрологічного режиму малих річок Західного Полісся України. // Український державний університет водного господарства та природокористування. Вісник УДУВГП. Зб. наук. праць. Вип. 5(18). Ч.5. Гідротехнічні споруди, гідравліка. Гідрологія та гідроенергетика. Рівне: 2002. С. 10-16.
4. Гопчак І.В. Аналіз антропогенного навантаження на басейни малих річок Українського Полісся. // Геодезія. Землеустрій. природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги: Зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 9-10 листопада 2016 р.). Рівне: НУВГП, 2016. С 119-121.
5. Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд України: Довідковий посібник. Київ: Ніка-Центр, 2001. 392 с.
6. Наукові засади нормування антропогенного навантаження річкових басейнів. / Яцик А.В. та ін. // Збірка доповідей Міжнародного Конгресу "ЕТЕВК-2015" (Україна, м. Іллічівськ, 8-12 червня 2015 р.). Київ: ТОВ "ПРАЙМ-ПРІНТ". С. 314-322.
Опубліковано
2017-12-24