Водоспоживання високопродуктивних кормових культур на осушуваних торфових грунтах Західного Полісся України

  • S. Kika Інститут водних проблем і меліорації НААН
Ключові слова: осушувані землі, торфові ґрунти, вегетаційний період, водоспоживання кормових культур, високопродуктивні кормові культури

Анотація

Наведено результати досліджень закономірностей водоспоживання високопродуктивних кормових культур, зокрема пайзи, амаранту, кормових бобів, в умовах вегетаційних періодів 2016-2017 рр. Встановлено, що найбільшу кількість вологи зазначені культури використовують у фази утворення суцвіть – цвітіння – початок дозрівання зерна, тобто у період інтенсивного накопичення органічної речовини.

Посилання

1. Рижук С.М., Слюсар І.Т. Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних ґрунтів Полісся і Лісостепу України. / Київ: Аграрна наука, 2006. 424 с.
2. Рижук С.М., Слюсар І.Т., Вергунов В.А. / Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових ґрунтів Полісся і Лісостепу. Київ: Аграрна наука, 2002. 135 с.
3. Скрипник О.В., Сорока И.С., Кубышкин В.П. Технология регулирования водного режима осушаемых земель. / Киев: Урожай, 1992. 168 с.
4. Цюпа М.Г., Бистрицький В.С., Слюсар І.Т. Землеробство на осушених землях. / Київ: Урожай, 1990. 183 с.
5. Артеменко В.И., Бескровный А.К. Сельскохозяйственное использование осушенных торфяно-болотных почв. / Киев: Урожай, 1972. 232 с.
6. Маслов Б.С., Станкевич В.С., Черненок В.Я. Осушительно-увлажнительные системы. / Москва: Колос, 1973. 175 с.
7. Стариков Х.Н. Увлажнение осушаемых торфяников. / Москва: Колос, 1977. 296 с.
8. Муромцев Н.А., Коваленко П.И., Семенов Н.А. Внутрипочвенный влагообмен, водопотребление и водообеспеченность многолетних культурных травостоев: монографія. / Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013. 300 с.
9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. / Москва: Колос, 1973. 236 с.
10. Ромащенко М.І., Корюненко В.М., Муромцев М.М. Рекомендації з оперативного контролю та управління режимом зрошення сільськогосподарських культур із застосуванням тензіометричного методу. / Київ: ІВПіМ, 2012. 72 с.
Опубліковано
2017-12-24