Лабораторні дослідження процесів знезалізнення підземних вод фізико-хімічним методом

  • S. Stasyuk Інститут водних проблем і меліорації НААН
Ключові слова: підземні води, знезалізнення води, спрощена аерація води, пінополістирольне завантаження, висхідне фільтрування води, брудомісткість фільтра, тривалість фільтроциклу, інтенсивність і тривалість промивки

Анотація

Представлено результати лабораторних досліджень процесів знезалізнення підземних вод при їх спрощеній аерації та висхідному фільтруванні через плаваюче пінополістирольне завантаження. Встановлено закономірності зміни вмісту заліза у фільтрованій воді протягом фільтроциклу при різних швидкостях фільтрування води та розроблено рекомендації для оптимальних режимів експлуатації водознезалізнювальних установок.

Посилання

1. Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод: Учеб. для вузов – Москва: Высшая школа, 1987. – 479с.
2. Клячко В.А., Апельцин И.А. Очистка природных вод – Москва: Стройиздат, 1971. – 578с.
3. Чернинский С.Н. Руководство по гигиене водоснабжения – Москва: Медицина, 1975. – 327с.
4. ДСанПіН 2.2.4–171–10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. –МОЗУ 12.05.2010, № 400. –МЮУ 01.07.2010, № 452/17747.
5. Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П., Хоружий В.П. Ресурсозберігаючі технології водопостачання – Київ: Аграрна наука, 2008. – 534с.
6. Патент на корисну модель №85009. Установка для знезалізнення і зм’якшення води / Стасюк С.Р., Хомутецька Т.П., Хоружий П.Д. – Бюл.№21, 11.11.2013р.
7. Стасюк С.Р., Хомутецька Т.П., Хоружий П.Д. Розрахунок установок для знезалізнення і зм’якшення підземних вод у системах сільськогосподарського водопостачання // Меліорація і водне господарство. – 2015. – №102. – с.20 – 24.
8. Поляков В.Л., Мартинов С.Ю. Математичне моделювання динаміки накопичення сполук заліза у вхідному перерізі завантаження фільтра – Водопостачання, водовідведення та проблеми гідравліки. – 2017. – №28. – с.272 – 280.
9. Sharma S.K.. Adsorptive Iron Removal from Groudwater: Dissertation for Degree of Doctor / Sharma S.K.. – Delft, The Netherlands, 2009, 202 p.
Опубліковано
2017-12-24